Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Halny wieje, Szczyrk stoi

Tatra Mountain Resorts
Wiatr halny i towarzyszšce mu ocieplenie pokrzyżowały plany otwarcia po modernizacji największego w Polsce oœrodka narciarskiego Szczyrk Mountain Resort. Oœrodek miał byać uruchomiony w pištek

W uroczystoœci mieli uczestniczyć prezydenci: Polski - Andrzej Duda i Słowacji - Andrej Kiska. Już w œrodę odwołali przyjazd.

„Wiatr i dodatnie temperatury zabrały nam w ostatnich dniach bardzo dużš iloœć œniegu z naœnieżonych już tras. Niskie temperatury powodujš, że możemy znów naœnieżać. Maszyny sš w ruchu (...) w dzień i w nocy. Wszyscy robimy co w naszej mocy, aby udostępnić trasy tak (...) szybko, jak na to natura pozwala. Ze względu na obecnš sytuację naœnieżamy główne trasy. (...) Jeœli to się uda - oœrodek będzie dostępny w ograniczonym stopniu" – podał oœrodek na swoim profilu facebookowym.

Burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy powiedział w czwartek w lokalnym Radiu Bielsko, że najstarsi mieszkańcy nie pamiętajš tak silnego halnego. - Na Jaworzynie zanotowano 153 km na godz. To ogromny wiatr. Jest dużo połamanych drzew, także przy trasach. Oœrodki narciarskie nagromadziły dużo œniegu, ale ten ciepły wiatr sporo go zabrał. Wszystko to utrudnia przygotowanie tras i zapewnienie bezpieczeństwa na nich – powiedział.

Szczyrkowski oœrodek nie podał na razie kolejnej daty otwarcia. Jeœli pogoda pozwoli, mogłoby się to stać w okolicach œwišt Bożego Narodzenia.

Słowacka spółka Tatry Mountain Resort (TMR) kupiła w 2014 r. chylšcy się ku upadkowi Szczyrkowski Oœrodek Narciarski. To jeden z największych kompleksów w Polsce. Łšczna długoœć tras wynosi 22 km. Przed słowackimi inwestycjami posiadał 13 wysłużonych wycišgów.

TMR zainwestował już w Szczyrk Mountains Resort ponad 120 mln zł. Powstała m.in. 10-osobowa kolej gondolowa na Halę Skrzyczeńskš. Wybudowano też dwie nowe 6-osobowe „kanapy" z podgrzewanymi siedzeniami i osłonami przed wiatrem. Ich stacje poczštkowe znajdujš się na Solisku, a górne - na Hali Skrzyczeńskiej i Wierchu Poœrednim. Nowymi kolejkami na górę wyjedzie w cišgu godziny 12 tys. osób.

Słowacy wybudowali też system naœnieżania oparty o zbiornik wodny o pojemnoœci do 100 tys. metrów szeœciennych. Przy nim powstała pompownia o wydajnoœci do 1,5 tys. metrów szeœciennych na godzinę. Dzięki temu oœrodek jest w stanie naœnieżyć główne trasy, które znajdujš się przy nowych kolejach, w cišgu pięciu dni.

Ratownicy GOPR poinformowali w czwartek, że na beskidzkich szlakach warunki sš bardzo trudne. W górach przed południem wiał silny wiatr. Temperatury sš ujemne. W wyższych rejonach leży do 45 cm zmrożonego œniegu. Na północnych stokach Babiej Góry obowišzuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Pokrywa œnieżna jest tam œrednio zwišzana. Wywołanie lawiny jest możliwe przy dużym obcišżeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL