Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Bieszczadzka Kolejka Leśna pełna gości

fot. facebook.com/ bieszczadzkakolejkalesna
Facebook
Prawie 138 tysięcy turystów, najwięcej w swojej historii, przewiozła w tym roku wšskotorowa Bieszczadzka Kolejka Leœna
- Od kilku tygodni, po zakończeniu sezonu, remontujemy torowisko i tabor. Przygotowujemy się m.in. do kursowania podczas ferii zimowych – opisuje prezes fundacji zarzšdzajšcej BKL Mariusz Wermiński. W maju i czerwcu oraz we wrzeœniu i paŸdzierniku BKL kursuje w weekendy, w czasie wakacji - codziennie. Z kolei w okresie ferii zimowych jeŸdzi w œrody i soboty. Niezależnie od pory roku BKL zawsze można przygotować kursy na zamówienie. - Systematycznie roœnie liczba przewożonych pasażerów. Turyœci odwiedzajšcy Bieszczady wiedzš, że jest kolejka leœna i chętnie korzystajš z jej usług. Należymy do sprawdzonych produktów turystycznych regionu – mówi Wermiński.
Dodaje, że w "wœród podróżnych sš dzieci, ich rodzice, ale również osoby starsze pamiętajšce jeszcze czasy, kiedy kolejka przewoziła drewno, a dla podróżnych był przeznaczony tylko jeden wagon". Podczas najbliższych ferii zimowych kolejka leœna będzie kursować w każdš œrodę i sobotę; pierwszy kurs zaplanowano 17 stycznia, a ostatni na 24 lutego. - Podobnie jak w latach poprzednich, w czasie ferii szkolnych kolejka będzie kursować na trasie Majdan - Balnica - Majdan - przypomina prezes fundacji. Zaznacza, że fundacja "jest w pełni przygotowana do organizowania zimowych podróży bieszczadzkš wšskotorówkš". - Mamy m.in. pług do odœnieżania, a w wyremontowanej parowozowni sš odpowiednie warunki pracy - mówi Wermiński. Bieszczadzka kolejka wšskotorowa powstała w 1898 roku. Przez wiele lat służyła do transportu drewna. Kiedy w latach 20. XX wieku przeszła pod zarzšd lwowskiej dyrekcji PKP, rozpoczęła przewóz ludzi. Na poczštku lat 90. zeszłego stulecia ze względów ekonomicznych kolejkę wyłšczono z eksploatacji. W 1996 roku utworzona została Fundacja BKL, która postanowiła utrzymać zabytkowš kolejkę w ruchu i uczynić z niej atrakcję turystycznš.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL