Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Polska Izba Turystyki zaprasza na TT Warsaw

Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski
materiały prasowe
Goršco zachęcam do wzięcia udziału w jubileuszowej 25. edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2017 - namawia prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki wystosował komunikat z okazji zbliżajšcych się targów turystycznych TT Warsaw: Goršco zachęcam do wzięcia udziału w jubileuszowej 25. edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2017, targów organizowanych przez wieloletniego, zasłużonego dla branży turystycznej członka PIT – firmę MT Targi Polska. Ostatnie ćwierćwiecze to czas narodzin, dojrzewania i oszałamiajšcego sukcesu polskiego biznesu turystycznego. Gdy spojrzeć wstecz widać, jak długš przebyliœmy drogę, jak wiele się zmieniło i jak wysoki poziom osišgnęła polska branża turystyczna w tym krótkim czasie. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania, ogromnej pasji i wyjštkowoœci ludzi tworzšcych tę gałšŸ gospodarki. A ludzi tych zawsze spajały wspólne branżowe spotkania będšce okazjš do wymiany doœwiadczeń, poglšdów i wizji rozwoju.
Takim miejscem dla branży od samego poczštku były targi TT Warsaw. Tegoroczna edycja będzie szczególna, zabierze nas bowiem w podróż w czasie. Powrót do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, jednej z pierwszych lokalizacji warszawskich targów, jest jednak nie tylko decyzjš opartš na sentymencie do tego miejsca. Od dawna bowiem czekaliœmy na możliwoœć wzięcia udziału w dużej turystycznej imprezie targowej zlokalizowanej w samym sercu stolicy. W tym roku jest ku temu wyjštkowa okazja. Jestem przekonany, że tegoroczna edycja TT Warsaw będzie wydarzeniem niezapomnianym. Œwiadczy o tym ogromne zainteresowanie wystawców, którzy coraz liczniej zapowiadajš swój udział, przygotowujšc specjalne jubileuszowe atrakcje. Ekipa MT Targi Polska oraz jej partnerzy przygotowali również bogaty program branżowych wydarzeń towarzyszšcych. Już dziœ widać, że kalendarz spotkań, wydarzeń, szkoleń i konferencji będzie podczas targów bardzo napięty. Cieszę się, że Polska Izba Turystyki jak zwykle zagoœci na targach TT Warsaw jako jeden z wystawców. Nasza bliska współpraca z MT Targi Polska sięga poczštków tej imprezy targowej. Jeszcze raz zachęcam Państwa do uczestnictwa razem z nami w tegorocznej edycji, która – jak sšdzę – zostanie na długo zapamiętana i będzie ciepło wspominana podczas kolejnych udanych targów TT Warsaw.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL