Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Londyn ma nowš wizję turystyki

Strategia zakłada, że turyœci będš zachęcani do odwiedzania nowych miejsc w Londynie. Na zdjęciu statua piosenkarki Amy Winehouse na targu w dzielnicy Camden
AFP
40 milionów goœci ma odwiedzić Londyn w 2025 roku, co przełoży się na przychody w wysokoœci 22 miliardów funtów. Władze miasta właœnie ogłosiły strategię rozwoju turystyki

Dokument zakłada 30-procentowy wzrost odwiedzin turystów w porównaniu z rokiem 2016, kiedy przyjechało ich 31,2 miliona. Zgodnie z „Tourism Vision for London", który przygotowała agencja promocyjna burmistrza Londynu London&Partners, przychody z turystyki wyniosš wówczas 22 miliardy funtów, w 2016 roku było to 14,9 miliarda funtów. Obecnie udział turystyki w miejskim PKB wynosi 11,6 procent, a w krajowym 9 procent. W sektorze zatrudnionych jest 700 tysięcy ludzi, co oznacza, jedno na siedem miejsc pracy.

W perspektywie krótkookresowej przyjazdy do Londynu majš rosnšć dzięki spadkowi wartoœci brytyjskiej waluty, co nastšpiło po ogłoszeniu wyniku referendum w sprawie Brexitu. Według badania London&Partner około dwie trzecie goœci zagranicznych mówi, że to jeden z głównych powodów, dla których rozważajš przyjazd do miasta.

W strategii zapisano, że najbardziej perspektywicznymi rynkami sš Chiny (103 procent spodziewanego wzrostu), Indie (90 procent), Stany Zjednoczone (43 procent) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (43 procent). W dokumencie podkreœlono jednak, że nie należy spodziewać się samoistnego wzrostu liczby odwiedzajšcych, ponieważ konkurencja na turystycznym rynku jest coraz większa. Dlatego zdaniem autorów należy więcej inwestować w pozyskanie goœci, którzy nigdy wczeœniej nie odwiedzali Londynu i skupić się na promowaniu podróży w miesišcach poza szczytem sezonu. Trzeba też tak rozbudować system informacji, by zachęcić klientów do odkrywania miejsc, jakie zwyczajowo nie znajdujš się w programach zwiedzania. Należy zadbać się też o miejsca noclegowe, inwestować w kulturę i wykorzystywać mocniej technologie, a także zabiegać o pozyskiwanie klientów biznesowych.

Według Google'a już teraz Londyn jest jednym z najczęœciej wyszukiwanych miejsc na wypady krótkookresowe (wzrost o 17 procent rok do roku). W tym względzie stolica Wielkiej Brytanii wyprzedza Barcelonę, Rzym, Paryż i Amsterdam. – Londyn jest najwspanialszym miastem na œwiecie, nie dziwi więc, że jesteœmy na szczycie list w turystyce zagranicznej – mówi burmistrz Londynu Sadiq Khan. – Branża rozwija gospodarkę i daje setki tysięcy miejsc pracy – dodaje.

Burmistrz podkreœla, że londyńczycy powinni korzystać na rozwoju turystyki. By tak się stało, trzeba zapewnić, że rozwój sektora będzie zrównoważony. Dlatego warto położyć nacisk na wydłużenie sezonu, na przykład organizujšc imprezy kulturalne. Przykładem realizacji tej strategii jest zainaugurowana właœnie Londyńska Jesień. W ramach której w mieœcie odbędzie się wiele koncertów, wystaw, przedstawień i musicali.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL