Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Minister turystyki Turcji: Budujmy porozumienie na turystyce

Numan Kurtulmuş objšł urzšd ministra kultury i turystyki w lipcu
materiały prasowe
W 2023 roku do Turcji powinno przyjechać 50 milionów turystów zagranicznych - taki plan nakreœlił nowy minister kultury i turystyki Turcji Numan Kurtulmuş. Jak zaznaczył, chciałby aby turystyka stała się "narzędziem poprawy relacji między krajami i kulturami
Wraz z przyjazdem 50 milionów turystów prof. Numan Kurtulmuş czekuje przychodów z turystyki w wysokoœci 50 miliardów dolarów. Jak mówi Kurtulmuş, najbardziej wartoœciowym rezultatem wzrostu turystki będzie jednak stworzenie podstawy "silniejszej międzynarodowej społecznoœci poprzez dzielenie się pomysłami i wartoœciami pomiędzy kulturami" - podaje komunikat ministerstwa. W cišgu pierwszych szeœciu miesięcy w turystyce tureckiej odnotowano 14,05 procent wzrostu, w tym w samym czerwcu wzrost wyniósł 43-procent w porównaniu z czerwcem zeszłego roku. Komunikat przypomina, że walory turystyczne Turcji znalazły uznanie wœród członków Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, który w 2017 roku wpisał ruiny starożytnego miasta Afrodyzja na Listę Œwiatowego Dziedzictwa. Jednoczeœnie  "The New York Times" umieœcił wyspę Bozcaada położona na Morzu Egejskim na liœcie 52 miejsc, które trzeba odwiedzić w 2017 r.
Minister ponadto dodaje: „Turcja jest jednym z najbardziej różnorodnych miejsc na œwiecie, z bogatš historiš, przeszłoœciš archeologicznš i kuchniš. Jej tereny cišgnšce się od Morza Œródziemnego do Morza Czarnego sš zróżnicowane geograficznie. Sztuka i kultura rozwija się tu od wieków i wcišż stoi na czele współczesnej innowacji". „Zapraszam podróżników z całego œwiata do odkrycia piękna naszego kraju, czy to nowego obiektu wpisanego na Listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO - Afrodyzji, czy wyspy Bozcaada, którš The New York Times nazwał „sposobem na spokojne przyjrzenie się Turcji". Przy tak wielu zróżnicowanych cechach połšczonych z tureckš historiš goœcinnoœci, w dziejach tysišcleci cywilizacji, które uczyniły ten kraj swoim domem, mamy potencjał do wzbogacania naszej międzynarodowej społecznoœci poprzez kulturowš dyplomację" – mówi Minister Kultury i Turystyki Republiki Tureckiej, prof. Numan Kurtulmuş. Więcej informacji na stronie: www.hometurkey.com.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL