Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

"Dar Młodzieży" gotowy do promowania Polski

materiały prasowe
"Dar Młodzieży" wyruszy niedługo w "Rejs Niepodległoœci". Statek będzie promował Polskę w 18 dużych portach œwiata. Popłynie nim w sumie 1000 osób

Jak mówi podsekretarz stanu w ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej - Anna Moskwa rejs to połšczenie kilku pomysłów na promocję kraju i uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległoœci. Będzie promował gospodarkę, historię i pomoże partnerom rejsu zawišzać za granicš nowe kontakty biznesowe.

W portach przy udziale partnerów rejsu majš zostać zorganizowane imprezy tematyczne o polskiej gospodarce, kulturze i historii. jego przygotowanie trwało ponad rok, a koszt przedsięwzięcia to około 23 milionów złotych. Częœć pieniędzy - na konserwację statku, prowiant i pensje dla załogi - pochodzi z budżetu państwa. Fundusze na imprezy promujšce Polskę pochodzš natomiast od partnerów rejsu.

W rejsie "Daru Młodzieży" weŸmie udział łšcznie 1000 osób, które będš podzielone na szeœć zmian. 60 procent załogi będš stanowić studenci szkół morskich z Gdyni i Szczecina. Pozostali członkowie to laureaci konkursu ogłoszonego przez resort Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej, którzy następnie przeszli tygodniowe szkolenie na morzu. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na zamieszczeniu w mediach społecznoœciowych filmu lub innej prezentacji promujšcej małš ojczyznę kandydata. Drugi etap, dla wybranych w częœci pierwszej, składał się z testu wiedzy marynistycznej, z historii polskiej drogi do niepodległoœci i częœci religijnej pod tytułem "morze w Biblii".

Po dwóch etapach wyłoniono 400 osób, które następnie musiały przejœć szkolenie w warunkach morskich.

"Dar Młodzieży" opłynie œwiat i odwiedzi jedne z największych portów œwiata, między innymi Kapsztad, Singapur i Dżakartę. Statek weŸmie też udział w Œwiatowych Dniach Młodzieży w Panamie gdzie będzie cumował od 22 do 28 stycznia 2019 roku.

W Gdyni przez cały weekend odbywajš się imprezy i wydarzenia zwišzane z poczštkiem "Rejsu Niepodległoœci". Ich oficjalna częœć, z udziałem władz państwowych rozpocznie się mszš œwiętš w niedzielę, następnie żaglowiec wyjdzie w morze. Jego pierwszym celem jest stolica Estonii - Tallin, dokšd zawinie za około tydzień.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL