Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Likwidacja POT odrzucona w pierwszym czytaniu

sejm.gov.pl
Projekt ustawy klubu poselskiego Kukiz'15 o likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej został odrzucony w pierwszym czytaniu przez sejmowš komisję kultury fizycznej, sportu i turystyki

Przeciw projektowi wystšpiły rzšd, Polska Izba Turystyki i Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Wczoraj komisja przegłosowała zarekomendowanie Sejmowi odrzucenie projektu. W praktyce oznacza to, że dalsze prace nad nim nie będš już prowadzone.

Według projektodawców, POT marnuje publiczne pienišdze, bo efekty jego działalnoœci sš niewspółmierne do wydatków (czytaj więcej: „Debata: Komu potrzebna jest Polska Organizacja Turystyczna?"). Uzasadniajšc projekt podczas posiedzenia komisji poseł sprawozdawca Jerzy Kozłowski powołał się na „głosy ludzi z branży", nie podajšc jednak ich nazwisk ani nawet Ÿródła cytatów. „Strata naszych pieniędzy", „wyalienowanie z branży", „bezruch", „marazm", „wysokie zarobki", „nepotyzm", „klientelizm", „brak współpracy z branżš" – to zarzuty padajšce pod adresem POT.

Kozłowski podkreœlił, że projekt jego klubu nie jest wymierzony przeciwko regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, wręcz przeciwnie, dšży do tego, by pienišdze wydawane na utrzymanie POT (około 40 milionów złotych rocznie), były przeznaczone na dofinansowanie właœnie ich działań promocyjnych. – Co to za specjalista od promocji, który sam nie wypromował swojej marki, Polacy nie wiedzš o istnieniu POT – argumentował Kozłowski.

Podsekretarz stanu w MSiT odpowiedzialny za turystykę, Dawid Lasek, odniósł się w imieniu rzšdu do podnoszonych przez projektodawców zarzutów. Wskazał, że w latach, o których pisze w uzasadnieniu Kukiz'15 POT realizował dodatkowe zadania, na które pozyskał duże dotacje unijne, 40 milionów złotych w 2014 i 20 milionów złotych w 2015 roku. Wtedy też zatrudniał więcej osób. Jednak od tego czasu zmniejszył zatrudnienie w centrali o 25 procent. W tej chwili ma 58 etatów w Warszawie i 40 etatów w zagranicznych biurach.

Oskarżanie POT o wydanie w jednym roku 800 tysięcy złotych na podróże zagraniczne to nieporozumienie – wyjaœniał. Chodziło właœnie o realizowanie projektu promujšcego polskš turystykę, a nie da się prowadzić takiej działalnoœci nie wysyłajšc pracowników za granicę. – Może powiem coœ kontrowersyjnego, ale uważam, że wyjazdy zagraniczne sš nieodzowne. Dzięki nim się uczymy i zdobywamy doœwiadczenie – komentował.

Dodał, że działalnoœć POT w latach 2010 – 2014 badała Najwyższa Izba Kontroli, która nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowoœci, a projekty unijne kontrolowane sš szczególnie surowo przez samš Unię i tu też POT zdał egzamin.

Z reklamami, artykułami w mediach, spotami telewizyjnymi i internetowymi zetknęły się w tym czasie miliony Brytyjczyków, Niemców i Francuzów. Jak pokazały badania, znacznie poprawił się wizerunek Polski w ich oczach i wzrosła deklarowana chęć odwiedzenia naszego kraju. Polska „zarobiła" też 4,3 miliona złotych jako ekwiwalent reklamowy dzięki tekstom w mediach jakie ukazały się w tym czasie o polskiej turystyce. Przyjazdy do Polski turystów z krajów, w których POT prowadził kampanie reklamowe, były większe od œredniej nawet o kilkadziesišt procent. – Jeœli nie działania POT, to co mogło spowodować taki wzrost? – pytał retorycznie Lasek.

Polskie akcje promocyjne – rejs żaglowca Chopin dookoła Europy, obecnoœć Polski na największych targach turystycznych ITB w Berlinie czy spot „Feel Invited" - zostały zauważone przez miliony odbiorców.

Jednoczeœnie Lasek przypomniał, że rzšd i MSiT planujš w tym roku poprawić funkcjonowanie POT przez zmianę ustawy regulujšcej jej istnienie. Zadeklarował, że ministerstwo jest otwarte na dyskusję nad przyszłoœciš tej agendy rzšdu.

Dodał też, że ustawa o POT reguluje jednoczeœnie funkcjonowanie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, argument więc, że likwidacja POT nic nie zmieni w ich działalnoœci jest niewiarygodny.

Rzšd rekomenduje odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu – podkreœlił kończšc.

Przewodniczšcy komisji, Ireneusz Raœ z Platformy Obywatelskiej, przyznał, że POT należy zreformować, w tym bioršc krytyczne opinie posła Kozłowskiego pod uwagę. Ale, jego zdaniem, nie ma powodu do likwidowania tej organizacji. Zapowiedział „przedstawienie wkrótce propozycji œrodowiska Platformy Obywatelskiej reformy w POT".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL