Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Bułgarzy chcš koalicji w walce o chińskich turystów

Koœciół Chrystusa Pantokratora w bułgarskim Nesebarze.
Pixabay
Mapa Europy z setkš miejsc wartych odwiedzenia to pomysł Bułgarii na pozyskanie turystów z dalekich krajów, w tym z Chin. Projekt ma być wspólnym dziełem krajów Starego Kontynentu i Turcji

W tym roku Bułgaria przewodniczy Radzie Europy i w zwišzku z prezydencjš przedstawia różne pomysły na międzynarodowš współpracę, m.in. w dziedzinie turystyki. Niedawno odbyło się pierwsze spotkanie poœwięcone rozwojowi turystycznemu wspólnoty, w którym udział wzięli ministrowie turystyki krajów członkowskich, Elżbieta Bieńkowska, komisarz unijna odpowiedzialna za wspólny rynek, przemysł, przedsiębiorczoœć i sektor małych i œrednich firm oraz sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikashvili.

Podczas spotkania szefowa bułgarskiego resortu turystyki Nikolina Angelkova opisywała, w jaki sposób można zwiększyć liczbę turystów z Chin i innych dalekich krajów. Jeden z pomysłów zakłada stworzenie, we współpracy z innymi państwami Unii Europejskiej, Turcjš i Bałkanami Zachodnimi, mapy z setkš najważniejszych miejsc wartych zobaczenia w tej częœci œwiata. Na poczštek majš się na niej znaleŸć zabytki wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Projektem zajmie się grupa robocza, w skład której wejdš ministrowie i przedstawiciele gmin mieszczšcych poszczególne zabytki.

Podczas spotkania rozmawiano też o utworzeniu Europejskiego Funduszu Turystycznego, który miałby pomagać w realizacji i finansowaniu tego typu przedsięwzięć.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL