Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Polska z najlepiej ocenionym stoiskiem na ITB

Nagrodę za stoisko odebrał zespół Polskiej Organizacji Turystycznej
Polska
Stoisko Polski na targach turystycznych ITB w Berlinie zostało wyróżnione jako najlepsze spoœród stoisk innych krajów europejskich

Od 18 lat studenci ekonomicznej szkoły Cologne Business School oceniajš wszystkie stoiska na targach ITB w Berlinie. W tym roku uznali, że najciekawsze stoisko ze wszystkich ma Bawaria. W kategorii „najlepszy wystawca wœród krajów europejskich" wskazali na Polskę.

Polskie stoisko zostało wyróżnione za różnorodnoœć atrakcji jakie przygotowali wystawcy, za atmosferę, goœcinnoœć i obsługę. Największe wrażenie zrobiły na nich pokazy robienia pierników przygotowane przez Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, laureata Złotego Certyfikatu POT z roku 2017.

Oprócz pieczenia i dekorowania pierników na polskim stoisku można zobaczyć doœwiadczenia, pokazujšce niezwykłe właœciwoœci wody, które prowadzi wrocławski Hydropolis, wzišć udział w wyplataniu z trawy zabawek (stoisko "Wypoczywaj na wsi" przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), zobaczyć dzięki goglom VR spływ Nysš Kłodzkš, zajrzeć przez coœ na kształt odwróconego peryskopu do kopalni Guido w Zabrzu, poznać dzięki ogromnej makiecie Kanału Elblšskiego zasadę działania pochylni, dzięki którym kursujš tam statki, czy zobaczyć jeden z tysięcy obrazów namalowanych podczas produkowania filmu "Mój Vincent", którego jednym ze sponsorów był Wrocław. Na niewielkiej scenie rozgrywane sš konkursy. Międzynarodowa publicznoœć musi się na przykład zmierzyć z powiedzeniem: Szedł Sasza suchš szosš podczas suszy.

To największy sukces Polski dotychczas w tym konkursie, ale nie jedyny. Wczeœniej bowiem polskie stoisko na ITB w roku 2017 znalazło się na dziesištym miejscu w kategorii Europa, w roku 2015 zajęło ósme miejsce, a w 2014 - drugie.

Nagrodę odebrali w imieniu Polski przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej. Targi, które zaczęły się w œrodę, 7 marca, trwajš jeszcze dzisiaj do godziny 17.

W innych kategoriach nagrodzono:

Bliski Wschód – Abu Dabi

Azja, Australia, Oceania – Indie

Ameryka, Karaiby – Kostaryka

Afryka – Rwanda

Organizacja Podróżnicza – Lernidee Trains&Cruises z Niemiec

Obsługa podróżnych i mediów – port lotniczy w Monachium

Hotel biznesowy – Iberostars Hotels&Resorts

PrzewoŸnicy – Lufthansa Group

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL