Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Niemiecki rzšd chce strategii dla turystyki

Bundestag
Pixabay
Koalicja rzšdowa w Niemczech już teraz zapowiada, że chce stworzyć narodowš strategię dla turystyki. Zrzeszajšce touroperatorów i agentów turystycznych stowarzyszenie DRV podpowiada więc politykom, jakie sš najważniejsze problemy branży
W Niemczech trwajš rozmowy między koalicjantami, a jednym z tematów jest wsparcie rozwoju turystyki. Niemiecki Zwišzek Turystyczny (Der Deutsche Reiseverband - DRV) cieszy się z zainteresowania polityków tš kwestiš. – Strategia dla turystyki to krok w dobrym kierunku. Plan musi jednak uwzględniać ramy gospodarcze – mówi Norbert Fiebig, prezes DRV. – Nasze główne problemy muszš zostać rozwišzanie w bieżšcej kadencji – dodaje. Do palšcych problemów Fiebig zalicza między innymi tak zwany podatek urlopowy, z którym niemieccy przedsiębiorcy walczš już od dawna. Chodzi o koniecznoœć odprowadzenia przez touroperatorów podatku od zamówionych za granicš miejsc hotelowych. Danina ta jest naliczana na tych samych zasadach co opłaty od wynajmu nieruchomoœci. Zdaniem Fiebiga może ona jednak ostatecznie doprowadzić do zamknięcia wielu mniejszych biur podróży lub przeniesienia ich poza granice Niemiec. To zaœ oznacza likwidację miejsc pracy i zmniejszenie przychodów z podatków od działalnoœci gospodarczej. DRV podkreœla, że w Niemczech turystyka jest ważnš częœciš gospodarki i dużym pracodawcš, większym nawet niż przemysł motoryzacyjny. Łšcznie w branży tej pracuje bowiem prawie 3 miliony ludzi, czyli około 7 procent zatrudnionych. Sektor ten generuje on przychody sięgajšce 290 miliardów euro, a jego wpływ do PKB to 3,9 procent.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL