Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Polska agroturystyka frontem do Europy

Ministerstwo rolnictwa promowało akcję "Wypoczywaj na wsi" na targach TT Warsaw. Od lewej: Wiesław Czerniec, prezes Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Goœcinne”, Robert Andrzejczyk, prezes POT, Witold Bańka, minister sportu i turystyki, Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa.
Filip Frydrykiewicz
Polska turystyka wiejska będzie w tym rojku szerzej promowana w Europie. Ministerstwo rolnictwa zapowiada wystawienie stoiska na targach turystycznych w Berlinie, Sztokholmie i Londynie

Europejscy turyœci poszukujš w dzisiejszych czasach spokoju, czystego powietrza, kontaktu z naturš, ciszy, bezpieczeństwa i dobrego jedzenia. To wszystko znajdš na polskiej wsi . Z tego założenia wychodzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, propagujšce od dwóch lat pod hasłem „Odpoczywaj na wsi" wieœ jako miejsce wypoczynku. Dlatego w tym roku postanowiło, że jego kolorowe stoisko będzie pokazywane nie tylko na jedenastu imprezach krajowych, ale także na trzech zagranicznych. Jak zapowiedział na konferencji prasowej podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, we współpracy z Polskš Organizacjš Turystycznš zamierza promować polskš wieœ na dużych targach turystycznych w Berlinie, Sztokholmie i Londynie.

W Polsce działa 8,5 tysišca gospodarstw agroturystycznych o różnych profilach (np. zagrody edukacyjne, z zajęciami dla dzieci, gospodarstwa oferujšce ekologiczny pobyt czy „urlop u rolnika"), około tysišca z nich jest stowarzyszonych w kilku organizacjach, które z kolei skupiajš się w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Goœcinne".

- Już dzisiaj do naszych gospodarstw przyjeżdżajš goœcie zagraniczni – mówi Wiesław Czerniec z federacji. Oceniam, że 20 – 30 procent z nich jest przygotowanych na przyjęcie goœci zagranicznych. Zarówno, jeœli chodzi o znajomoœć języków obcych przez właœcicieli, jak i o standard tych obiektów. Nie mamy się czego wstydzić. Właœnie prowadzimy ich inwentaryzację pod kontem przygotowania ofert na targi zagraniczne.

Prezs POT Robert Andrzejczyk podkreœla efekt społeczny i gospodarczy rozwijania turystyki na wsi. – Dla nas ważna jest redystrybucja dochodów wœród mieszkańców terenów wiejskich – mówi. I zapowiada, że POT będzie się mocniej angażował w promowanie turystyki wiejskiej. A ponieważ „stawia na innowacyjnoœć w produktach i w promocji", zamierza wykorzystywać w tym celu między innymi Internet, influencerów i kulinarne show.

Zarazem wszyscy uczestnicy konferencji przyznajš, że turystyka wiejska jest niezbadana. Nie wiadomo na przykład, ile osób rocznie z niej korzysta i ilu jest wœród nich obcokrajowców. Trzeba opierać się na doœwiadczeniach i intuicji. – Nasi przedstawiciele z biur za granicznych zgłaszajš nam , że turyœci obcokrajowcy interesujš się kulinariami i rękodziełem. Chcš też przebywać blisko natury, chętnie wyjeżdżajš by obserwować ptaki lub tropić zwierzęta – wymienia prezes POT.

Prezes federacji zwrócił też uwagę na brak zainteresowania biur podróży sprzedawaniem ofert agroturystycznych. – Tu jest luka – przyznał. Dlatego też, jak mówi promocja zainicjowana przez ministerstwo rolnictwa bardzo się przyda. Wkrótce ma też ruszyć przygotowywana za pienišdze ministerstwa strona internetowa www.odpoczywajnawsi.pl. Jego zdaniem również ustawa zakazujšca handlu w niedziele może pomóc turystycznym gospodarstwom wiejskim. – Może ludzie zamiast iœć do supermarketu wyjadš na weekend – mówi.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL