Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Nepal potrzebuje turystów

Filip Frydrykiewicz
Czy Nepal jest bezpieczny? Czy wypada tam jechać po trzęsieniu ziemi, gdy ludzie wcišż cierpiš? - pytajš zdezorientowani turyœci na forach internetowych. Większoœć rezygnuje z wycieczek, a Nepalczycy tracš pracę i gospodarce ich kraju grozi załamanie

Pod koniec kwietnia 2015 r. œwiatowe media długo pokazywały obrazy zniszczonego Katmandu i wiosek w œrodkowym Nepalu. Plac Durbar przed królewskim pałacem, w stolicy kraju, gdzie zawaliły się cztery œwištynie, zamienił się w stertę gruzu, przez którš koparki przekopywały się w poszukiwaniu ciał ofiar. Zagraniczni ratownicy wycišgali ludzi spod zawalonych budynków, często kilka dni, a nawet tygodni po trzęsieniu, w którym zginęło prawie dziewięć tysięcy ludzi. Zdjęcia lotnicze pokazywały dziesištki wiosek zrównanych z ziemiš, a nagrania lawiny spadajšcej na bazę pod Everestem przeraziły widzów.

- Plac Durbar w Katmandu jest zniszczony, ale uprzštnięty. Drugi plac w zabytkowym Patanie prawie nie ucierpiał, tak samo jak dwie buddyjskie stupy, największe atrakcje miasta - tłumaczy Jenny Adhikari, która od wielu lat oprowadza szwedzkich turystów. - Ludzie myœlš, że Katmandu zostało zrównane z ziemiš, że miasto wyglšda jak po bombardowaniu, bo materiały telewizyjne skupiały się tylko na zniszczeniach.

Jenny zwraca uwagę, że w samej stolicy mocno ucierpiało jeszcze tylko Gongabu, skupisko tanich moteli dla Nepalczyków. Tam jednak turyœci nigdy nie zaglšdajš.

- Ze szlaków trekingowych dramatyczna sytuacja była pod Everestem i w dolinie Langtangu - wyjaœnia Endra Rai, właœciciel firmy Star Rafting organizujšcej trekingi, spływy raftingowe i wyprawy alpinistyczne. - Najbardziej popularny szlak dookoła Annapurny był daleko od epicentrum, teraz nawet można wybrać się już pod Everest - dodaje.

Trzęsienie ziemi dotknęło wioski w œrodkowym Nepalu, przede wszystkim w dystryktach Sindhupalchowk i Dolakha. - To biedniejsze regiony kraju, gdzie ludzie budowali domy z gliny i kamienia. Dlatego zapadły się całe wioski - tłumaczy Luke Wagner z USA, stypendysta Fulbrighta, specjalizujšcy się w Nepalu. Podczas trzęsienia ziemi organizował pomoc humanitarnš, a w kolejnych miesišcach pomagał przy odbudowwaniu domów. - Te regiony, z wyjštkiem doliny Langtangu, rzadko były odwiedzane przez turystów - podkreœla.

- Wiele grup odwołało przyjazdy, straciliœmy ponad połowę klientów - ocenia Endra Rai. Nepalskie Ministerstwo Finansów podaje, że między styczniem i paŸdziernikiem Nepal odwiedziło tylko 300 tysięcy turystów, o 350 tysięcy mniej niż rok wczeœniej. W 2014 r. obcokrajowcy spędzali œrednio dwanaœcie dni w Nepalu, teraz tylko szeœć.

Hotele i restauracje masowo zwalniajš pracowników, rzšd szacuje, że pracę straciła nawet połowa. - My jeszcze nie zwalniamy, bo mamy stałych klientów, którzy polecajš nas znajomym. Jest Ÿle, bo turystyka to wiele miejsc pracy, nie mamy innego przemysłu - martwi się Rai.

- Trudno jest przekonać teraz turystów, że Nepal jest bezpieczny - Jenny Adhikari w listopadzie miała tylko jednš trzyosobowš grupę. „Normalnie mam osiem, dziesięć lub dwanaœcie osób podczas jednej wycieczki. Poprowadziłam tę grupę po kosztach, żeby przekonać ludzi, że można tu przyjeżdżać - opowiada.

Ceny na Thamelu, gdzie jest najwięcej tanich hosteli w Katmandu, spadły o połowę, podobnie jak wycieczek organizowanych przez lokalne biura podróży. - Wypada tu przyjechać na urlop, wydać pienišdze i wspomóc Nepalczyków po trzęsieniu. Ale nie jestem przekonany, czy należy bezwzględnie wykorzystywać przeceny. Gospodarka i ludzie sš w wielkich tarapatach - ocenia Andrew, Nowozelandczyk, który pomaga lokalnym przewodnikom przycišgać nowych turystów. Andrew organizuje miejskie spacery, które znacznie różniš się od standardowego zwiedzania. - Częœć zysku trafia na społeczne inicjatywy i pomoc ofiarom trzęsienia - podkreœla.

- Nasza firma również łšczy działalnoœć turystycznš ze wsparciem dla ofiar trzęsienia - Endra buduje domy z worków wypełnionych ziemiš, które sš odporne na wstrzšsy. - Spływy odbywajš się m.in. w Sindhupalchowk, gdzie prawie 90 procent domów rozsypało się w czasie katastrofy. Ci ludzie wcišż żyjš pod gołym niebem, w namiotach, a przyszła już zima. Musimy im pomóc - dodaje.

Co gorsza, od wrzeœnia trwa w Nepalu blokada granicy. Ludzie mieszkajšcy na południu kraju protestujš przeciwko nowej konstytucji, która dyskryminuje tę grupę. Gaz, paliwo, a nawet lekarstwa można kupić niemal wyłšcznie na czarnym rynku po zawyżonych cenach. - Hotelarze wcišż robiš wszystko, by zapewnić wygodę turystom. Nie podnoszš cen. W miejscach turystycznych jest o tyle lepiej, że przed blokadš przedsiębiorcy robili zapasy - dodaje Endra.

- Sytuacja polityczna jest napięta, lecz protesty ograniczajš się do południa kraju - tłumaczy Luke Wagner. - W Nepalu turyœci byli zawsze pod ochronš. Nawet podczas wojny domowej strony konfliktu rozumiały, jakie znaczenie majš obcokrajowcy dla gospodarki kraju - podkreœla.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL