Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Program Rozwoju Eksportu

Eksport motoryzacji napędza polskš gospodarkę

Eksportowy rekord pobiła w ubiegłym roku polska branża motoryzacyjna.
Bloomberg
Eksportowy rekord pobiła w ubiegłym roku polska branża motoryzacyjna.

– Spodziewamy się, że w całym 2015 roku wartoœć eksportu branży po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 20 mld euro i wyniosła 20,2-20,4 mld euro – mówi Rafał Orłowski, partner w AutomotiveSuppliers.pl.

Kolejne wzrosty przyniesie rok 2016, m.in. za sprawš samochodów.

- W 2015 roku udało się zwiększyć produkcję do ponad 169 tys. aut z 89 tys. rok wczeœniej. Obecny rok powinien był jeszcze lepszy, bo będzie pierwszym pełnym rokiem produkcji nowej Astry – twierdzi Andrzej Korpak, szef fabryki Opla w Gliwicach.

W tym roku ruszy także produkcja dostawczych Crafterów w nowej fabryce Volkswagena we Wrzeœni.

Największy udział w eksporcie majš jednak częœci i komponenty do produkcji samochodów. Polska jest jednym z kluczowych poddostawców dla europejskich fabryk aut. Spore znaczenie ma także polski eksport autobusów. Polska jest znaczšcym producentem w Europie, a za granica jeŸdzi coraz więcej pojazdów z fabryk Solarisa pod Poznaniem, Volvo we Wrocławiu czy MAN w Starachowicach. Ta ostatnia firma produkuje w Niepołomicach pod Krakowem także samochody ciężarowe.

Zdecydowana większoœć produkcji kierowana jest na rynki europejskie. Najważniejszym odbiorcš jest rynek niemiecki, duży eksport kierowany jest także do Włoch i Wielkiej Brytanii. Coraz większego znaczenia nabierajš także rynki Europy Œrodkowo-Wschodniej, gdzie polskie firmy wysyłajš komponenty dla fabryk samochodów w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

Ale perspektywiczne mogš być także rynki dalekie. Należy do nich Meksyk. Eksport motoryzacji z Polski do Meksyku wart był w 2014 roku 115 mln dol., jednak eksperci Banku Zachodniego WBK m.in. na bazie raportów Grupy Santander oceniajš, że rozwój przemysłu motoryzacyjnego w Meksyku stwarza duże zapotrzebowanie zarówno na częœci do montażu jak i usługi. A to jest szansa dla polskich producentów. - Choć auta i częœci to niespełna jedna czwarta polskiego eksportu do Meksyku, mógłby on być większy – uważa Robert Antczak, odpowiedzialny za rozwój biznesu międzynarodowego w Banku Zachodnim WBK. Jego zdaniem, problemem może być co prawda spora odległoœć, ale rekompensuje go zwiększenie sprzedaży i dobre perspektywy meksykańskiego rynku.

– Aż 71 proc. produkcji meksykańskiej branży automotive odbywa się w oparciu o produkty, półprodukty czy usługi pochodzšce z importu. To dla polskich firm z branży motoryzacyjnej wyraŸny i bardzo pozytywny komunikat: Meksyk ma ogromny potencjał i warto inwestować w obecnoœć na tym rynku – podkreœla Ernesto Malda, Kierownik Sekcji Promocji Gospodarczej i Handlowej z Ambasady Meksyku w Polsce.

Według ekspertów branży, zaletš i przewagš polskich firm jest jakoœć produktów oraz dobra relacja ceny do jakoœci. Kolejne atuty to innowacyjnoœć oraz elastycznoœć produkcji. - Polscy dostawcy częœci i komponentów, z racji współpracy z koncernami międzynarodowymi obecnymi w Polsce i Europie majš znaczšcy pakiet know-how i wiedzę praktycznš. Dlatego w przypadku ekspansji mogš korzystać ze swojego dorobku i doœwiadczeń certyfikatów ISO i VDA wymaganych przez koncerny samochodowe na całym œwiecie – mówi Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji.

Przemysł motoryzacyjny ma bardzo dobre perspektywy wzrostu produkcji na œwiecie, a polskie firmy będš miały w tym znaczšcy udział. Kilkaset fabryk dostawców i poddostawców branży motoryzacyjnej działajšcych w Polsce to motor gospodarki, a zarazem jej wizytówka za granicš. Jakoœć produktów, efektywnoœć kosztowa, dobra lokalizacja, know-how i wykwalifikowana kadra pozwalajš na współpracę z wiodšcymi koncernami motoryzacyjnymi na całym œwiecie.

- Jako bank nie tylko zapewniamy finansowanie inwestycji, ale wypełniamy rolę partnera wspierajšcego nawišzywanie kontaktów biznesowych, negocjowanie kontraktów, dostarczajšcego narzędzi i rozwišzań zabezpieczajšcych bezpieczeństwo transakcji. I to zarówno u nas w Polsce jak i w ramach ekspansji zagranicznej firm z branży motoryzacyjnej – mówi Antczak.

Przykładem kompleksowych rozwišzań jest m.in. portal SantanderTrade.com, Klub Santander Trade, wirtualne misje handlowe dla branży motoryzacyjnej, usługi International Desk czy Program Rozwoju Eksportu, wspierajšcy eksport polskich firm w ważnych dla branży motoryzacyjnej kierunkach geograficznych.

Program Rozwoju Eksportu to inicjatywa Banku Zachodniego WBK, realizowana wraz z partnerami merytorycznymi: Google, Korporacjš Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A i Bisnode. Celem Programu jest wsparcie polskich eksporterów w prowadzeniu biznesu międzynarodowego.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL