Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prezydent USA

Drugi sędzia zablokował rozporzšdzenie antyimigracyjne Trumpa

AFP
Drugi sędzia federalny zablokował w œrodę wejœcie w życie nowego antyimigracyjnego rozporzšdzenia prezydenta Trumpa. Obejmujšcy obywateli oœmiu państw zakaz wjazdu do USA miał wejœć w życie w œrodę. Ministerstwo sprawiedliwoœci zapowiedziało apelację.

Sędzia Theodore Chuang ze stanu Maryland stwierdził w swym orzeczeniu, że stosowanie takich restrykcji wobec szeœciu krajów o większoœci muzułmańskiej narusza konstytucyjny zakaz dyskryminacji religijnej, a ponadto jest sprzeczne z prawem imigracyjnym.

Rozporzšdzenie Trumpa miało wejœć w życie w œrodę, ale zablokował je we wtorek odrębnym orzeczeniem sędzia federalny z Hawajów. Do czasu rozpatrzenia przez sšd wyższej instancji odwołań od orzeczeń obu sędziów podpisane przez prezydenta 25 wrzeœnia rozporzšdzenie nie będzie mogło wejœć w życie. 

Dotyczy ono osób z Syrii, Libii, Iranu, Jemenu, Czadu, Somalii i Korei Północnej, a także okreœlonych funkcjonariuszy rzšdowych Wenezueli. Żadne z obu orzeczeń nie blokuje restrykcji odnoszšcych się do Korei Północnej i Wenezueli. W przeciwieństwie do orzeczenia z Hawajów decyzja sędziego z Marylandu znosi restrykcje tylko wobec tych osób, które majš powišzania rodzinne z USA. 

Sędzia Derrick Watson z Hawajów orzekł we wtorek, że najnowszy zakaz wjazdu na terytorium USA jest wymierzony w mieszkańców niektórych państw i "zawiera te same usterki", co dwa poprzednie rozporzšdzenia Trumpa podpisane w styczniu i w marcu br. W marcu ten sam sędzia wydał orzeczenie, w którym podważył prawomocnoœć poprzedniego rozporzšdzenia prezydenta, ponieważ jego przepisy były wymierzone głównie w muzułmanów i tym samym wchodziły w konflikt z konstytucyjnie zagwarantowanš równoœciš wszystkich wyznań. 

Sšdy niższej instancji wielokrotnie blokowały wejœcie w życie antyimigracyjnych rozporzšdzeń prezydenta, który oœwiadczył kilka miesięcy temu, że sprawa ta będzie miała zakończenie w Sšdzie Najwyższym USA. Ma on ma wysłuchać argumentów stron na temat rozporzšdzenia w paŸdzierniku.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL