Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prezydent USA

USA/ Senat przyjšł „opcję nuklearnš”, by zatwierdzić Gorsucha

Bloomberg
Amerykańscy senatorowie zatwierdzili w czwartek historycznš zmianę regulaminu Senatu USA. Nazywana „opcjš nuklearnš” ze względu na jej konsekwencje, umożliwi ona Republikanom zatwierdzenie na stanowisku sędziego Sšdu Najwyższego Neila Gorsucha.

Do 52 Republikanów przyłšczyło się trzech demokratycznych senatorów ze stanów, w których wybory zdecydowanie wygrał Donald Trump, i stosunek głosów za "opcjš nuklearnš" wyniósł dzięki temu 55 do 45.

Przyjęta zmiana regulaminu pozwala na zatwierdzanie nominatów do Sšdu Najwyższego zwykłš większoœciš głosów. Do tej pory do zatwierdzenia sędziów Sšdu Najwyższego, którzy tę funkcję sprawujš dożywotnio, wymagane było co najmniej 60 głosów. Tyle w stuosobowym Senacie wynosi kwalifikowana większoœć 3/5 i za jej utrzymaniem opowiadali się dotšd Demokraci.

Zdaniem komentatorów ta, wydawałoby się czysto formalna, zmiana regulaminu całkowicie zmieni charakter debaty w Senacie poprzez zaostrzenie partyjnej polaryzacji wyższej izby parlamentu.

Eksperci polityczni ostrzegajš, że przyjęcie "opcji nuklearnej" może się zemœcić na Republikanach w przyszłoœci. W przypadku, jeœli Partia Demokratyczna w wyniku wyborów zdobędzie kontrolę nad Senatem i znów zwolni się miejsce w Sšdzie Najwyższym, Demokraci zwykłš większoœciš głosów, nie starajšc się o pozyskanie głosów umiarkowanych Republikanów, będš mogli zatwierdzić nominację swojego kandydata.

Właœnie z powodu niebezpiecznych dla obu stron konsekwencji takiej zmiany regulaminu nazwano jš „opcjš nuklearnš”.

Umożliwia ona Republikanom zatwierdzenie Gorsucha, który zajmie w dziewięcioosobowym składzie Sšdu Najwyższego miejsce wakujšce od œmierci w ub. roku sędziego Antonina Scalii.

Od œmierci tego legendarnego konserwatywnego sędziego Sšd Najwyższy urzęduje w niepełnym oœmioosobowym składzie. Dlatego z braku jednego konserwatywnego głosu w zespole sędziowskim utrzymuje się niepewna równowaga pomiędzy konserwatywnymi (tzw. oryginalistami) a sędziami lewicowymi, zwolennikami sędziowskiego aktywizmu - dostosowania konstytucji do współczesnych realiów.

Dlatego często sprawy rozpatrywane przez Sšd Najwyższy w cišgu ostatniego roku kończyły się patem - remisowym werdyktem 4:4.

Demokraci obawiali się, że zatwierdzenie nominacji Gorsucha, który uważa Scalię za swojego mentora, spowoduje, że konserwatyœci znów będš mieli w SN przewagę. Dlatego wszelkimi wybiegami regulaminowymi, stosujšc nawet obstrukcję parlamentarnš, próbowali zablokować głosowanie Senatu nad zatwierdzeniem Gorsucha.

49-letni Gorsuch, obecnie sędzia federalnego sšdu apelacyjnego w Denver, będzie najmłodszym członkiem zespołu sędziowskiego SN w cišgu ostatnich 25 lat i chociażby z racji swojego wieku przez długie lata będzie mógł wywierać wpływ na jego decyzje. Werdykty SN majš ostateczny charakter i nie podlegajš apelacji.

Ostateczne głosowanie nad zatwierdzeniem Gorsucha na stanowisku sędziego Sšdu Najwyższego zostanie przeprowadzone prawdopodobnie w pištek, przed rozpoczynajšcš się w sobotę prawie trzytygodniowš przerwš wiosennš w obradach Senatu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL