Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Nowe przestępstwo w kodeksie karnym: nękanie lokatorów kamienic

Fotorzepa, Robert Gardziński
Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właœcicieli kamienic to główny celem nowelizacji przepisów karnych podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa ma wejœć w życie po trzech miesišcach od jej ogłoszenia.

Jak podkreœliła w pištkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta, nowelizacja "jest reakcjš ustawodawcy na zachowania właœcicieli nieruchomoœci, którzy dšżšc do uzyskania władztwa nad mieszkaniami utrudniajš lokatorom korzystanie z zajmowanych mieszkań, najczęœciej poprzez wyłšczanie pršdu lub ogrzewania, odcinanie dostępu do wody, dewastowanie budynku, zanieczyszczania oraz niszczenia jego częœci wspólnych np. poprzez usuwanie drzwi i okien" .

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadza karę za nowy typ przestępstwa - stosowanie wobec kogoœ innej przemocy niż bezpoœrednia w sposób uporczywy lub "istotnie utrudniajšcy innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego". Będzie za to groziło do trzech lat więzienia. Takie przestępstwo œcigane będzie na wniosek pokrzywdzonego. Ustawodawca ma na myœli zwiększenie dzięki temu ochrony lokatorów nękanych przez osoby chcšce przejšć ich mieszkania.

Obecnie w Kodeksie karnym jest zapis, że karze do trzech lat więzienia może podlegać ten, kto stosuje przemoc lub groŸbę bezprawnš wobec osoby dla zmuszenia jej do okreœlonego działania. Sšdy sformułowanie "wobec osoby" traktujš jednak literalnie i karzš wyłšcznie za fizyczne oddziaływanie, a nie działania poœrednie.

Na potrzebę zmiany prawa w tym zakresie wskazywała m.in. poprzednia Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Projekt zmian w tej sprawie latem zeszłego roku przygotował Senat.

Zmiany dotyczš także Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Do Prawa budowlanego dodano m.in. przepis, zgodnie z którym budynki powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli w przypadku zgłoszenia przez lokatorów dokonania "nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń".

W razie stwierdzenia takich naruszeń, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie w celach mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu. Osoba, która nie zastosuje się do decyzji będzie mgła zostać ukarana mandatem w wysokoœci do 2 tys. zł.

W końcowym etapie prac legislacyjnych nad ustawš dopisano ponadto, że wykroczeniem stanie się nieprzeprowadzenie kontroli obiektu przez jego właœciciela lub zarzšdcę, gdy zgłoszono, że w obiekcie dokonano nieuzasadnionej ingerencji lub naruszenia.

W ustawie chodzi o zwiększenie ochrony lokatorów nękanych przez właœcicieli kamienic - najczęœciej wykupujšcych je, żeby zmodernizować i sprzedać nowe mieszkania lub wyburzyć i postawić nowy budynek. O takim nękaniu mieszkańców kamienic przez właœcicieli i zarzšdców budynków, którzy chcš się pozbyć lokatorów, wielokrotnie pisały media.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL