Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Oszustwo "na wnuczka" trudno wykryć

Fotolia.com
Analiza kryminalna jest stosowana w sprawach skomplikowanych i wielowštkowych; bez niej trudniej wykryć m.in. sprawców oszustw "na wnuczka" - tłumaczył w rozmowie z PAP podinsp. Artur Jarosz, zastępca naczelnika Wydziału Analizy Kryminalnej KGP.

Wydział Analizy Kryminalnej należy do Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. Jego specjaliœci pracujš nad wykryciem najpoważniejszych przestępstw. Stosujš metodę analizy kryminalnej, która polega na analizie informacji i poszukiwaniu powišzań pomiędzy pozornie niezwišzanymi ze sobš faktami, co ma pomóc w wykryciu sprawcy bšdŸ wskazać nowy kierunek działań wspomagajšcych proces wykrywczy.

Jak podkreœlił podinsp. Artur Jarosz, analizie kryminalnej warto poddać "w szczególnoœci sprawy wielowštkowe, o dużym stopniu skomplikowania, ciężarze gatunkowym, gdzie zazwyczaj występuje bardzo dużo różnych informacji". Jako przykłady podał zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych i wykrywanie najpoważniejszych przestępstw kryminalnych i gospodarczych.

"Nie zawsze analizy kryminalne dotyczš całoœci materiałów prowadzonego postępowania. Może to być tylko fragment sprawy, na przykład połšczenia telefoniczne, czy dane finansowe" – zaznaczył.

"Kiedy zestawi się ze sobš wiadomoœci na różnych płaszczyznach, np. czasu, miejsca czy sposobu działania sprawcy, daje to zaskakujšcy efekt w postaci wskazania konkretnego sprawcy. Dzięki temu sprawy, które wczeœniej wydawały się nie do wykrycia, kończš się sukcesem" – podkreœlił.

Analitycy kryminalni zajmujš się m.in. badaniem oszustw "na wnuczka" czy "na policjanta".

"Sprawcy niejednokrotnie wykonujš do osób starszych dziesištki połšczeń telefonicznych dziennie. Poszukujšc ofiar, działajš w zorganizowanej strukturze zarówno w Polsce i za granicš. Wykorzystujš okreœlone schematy postępowania. Taka aktywnoœć przestępców generuje bardzo dużo informacji, z którymi jeden policjant lub nawet grupa policjantów bez specjalistycznej wiedzy nie będzie umiała sobie poradzić" – ocenił.

Policyjni analitycy pracujš na specjalistycznych programach komputerowych, które przekształcajš wprowadzone informacje w sieć wzajemnych powišzań.

"Bez nowoczesnych narzędzi, a takimi sš odpowiednie programy komputerowe, nie jest możliwe przeprowadzenie skomplikowanej analizy, jednak w całym procesie analizy najważniejszy jest człowiek, analityczne myœlenie, interdyscyplinarnoœć i elastycznoœć" – podkreœlił.

Wynikiem pracy analityka sš graficzne wizualizacje w formie wykresów, diagramów, map, statystyk i raportów przedstawionych w prostej i czytelnej formie.

Wyspecjalizowane komórki analizy kryminalnej w Polsce funkcjonujš w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Œledczym Policji, komendzie stołecznej i komendach wojewódzkich. "Ta praca ma charakter typowo +usługowy+. Jednostki organizacyjne policji, prokuratury czy sšdów zgłaszajš swoje potrzeby dotyczšce prowadzonych postępowań" – powiedział Jarosz.

Jak zaznaczył, zazwyczaj na jednego analityka przypada jedna sprawa, jednak w wyjštkowych sytuacjach tworzy się zespoły analityczne. "Dzieje się tak np. przy uprowadzeniach, kiedy bardzo duże znaczenie ma czas, lub ogrom materiału przekracza zdolnoœci analityczne jednego umysłu" - tłumaczył.

Jarosz przypomniał, że ostatnio takie centrum działało w Biurze Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP w zwišzku z ubiegłorocznym szczytem NATO w Warszawie. Jego zadaniem było zbieranie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczšcych wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa i porzšdku publicznego.

"Żyjemy w dobie nowych technologii i społeczeństwa informacyjnego. Analiza kryminalna wpisuje się w ten trend. Jest odpowiedziš na współczesne zagrożenia i jednym z najnowoczeœniejszych narzędzi, którymi dysponuje policja" – podkreœlił.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL