Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Wyrok ws. próby oszukania rolników z kraju na prawie milion zł

Fotorzepa/Piotr Wittman
Na dwa lata pozbawienia wolnoœci skazał w poniedziałek Sšd Okręgowy w Rzeszowie Jakuba S. za usiłowanie oszukania ponad 3,8 tys. rolników z całego kraju na kwotę prawie miliona zł. Wraz z żonš założył on spółkę, której logo przypominało znak ARiMR.

Żonę S. – Małgorzatę - sšd uznał winnš pomagania mężowi w procederze i skazał jš na rok w zawieszeniu na trzy lata. Oboje majš także zapłacić grzywny – Jakub S. 2 tys. zł, jego żona – tysišc zł. Ponadto mężczyzna ma także naprawić szkodę w stosunku do tych rolników, którym jeszcze nie zwrócił wpłaconych pieniędzy, niektórym bowiem oddał już wpłacone kwoty.

Oboje majš też opłacić koszty sšdowe w wysokoœci ponad 5 tys. zł. Zasšdzone kary sš w takiej wysokoœci, jakich w mowie końcowej żšdał prokurator.

Wyrok nie jest prawomocny.

Rzeszowska prokuratura oskarżyła małżonków o próbę doprowadzenia do niekorzystnego rozporzšdzenia mieniem ponad 3,8 tys. rolników z całego kraju oraz działanie na szkodę jednej z rzeszowskich spółek na kwotę ponad 50 tys. zł. W wyniku pomyłki S. oszukali oœmiu rolników na kwotę niespełna dwóch tys. zł.

W uzasadnieniu orzeczenia sędzia Mariusz Sztorc zaznaczył, że oskarżeniu udało się udowodnić w procesie, że małżonkowie zakładajšc spółkę z logo łudzšcym do znaku ARiMR nie mieli zamiaru w rzeczywistoœci pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne. Jak wskazywał, oskarżeni nie mieli m.in. biura, pracowników ani wiedzy potrzebnej w tego typu działalnoœci.

Ponadto chcieli skorzystać z zaufania, jakim rolnicy darzš państwowš Agencję.

W opinii sšdu przesłanki te wskazujš, że całe przedsięwzięcie było obliczone na „wydobycie od rolników œrodków finansowych".

W myœl aktu oskarżenia małżonkowie S. działajšc w z góry powziętym zamiarze, w celu osišgnięcia korzyœci majštkowej założyli w Warszawie spółkę, której znak graficzny był łudzšco podobny do logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Następnie, po uzyskaniu z internetu elektronicznej bazy danych rolników, zlecili jednej z rzeszowskich firm, zajmujšcych się m.in. obsługš korespondencji masowej, wysłanie do ponad 19 tys. rolników korespondencji zawierajšcej informacje o koniecznoœci zapłaty 246 złotych. Był to warunek otrzymania prawidłowego wniosku o przyznanie dopłaty bezpoœredniej do użytkowanej ziemi.

Głównym oskarżonym jest Jakub S., a jego żona Małgorzata miała mu pomagać w całym procederze. To ona m.in. założyła w banku w Bydgoszczy rachunek dla założonej wspólnie z mężem spółki oraz przekazała Jakubowi S. zarejestrowany na siebie telefon komórkowy, wiedzšc, do czego konto, telefon i szyld firmy zostanš wykorzystane.

Ponadto oskarżeni wprowadzili rzeszowskš firmę w błšd, że majš uprawnienia do zajmowania się sprawami zwišzanymi z przyjmowaniem od rolników wniosków o dopłaty bezpoœrednie. Ponadto oskarżeni nie mieli ani zamiaru ani możliwoœci finansowych, aby zapłacić firmie za zlecenie.

Jednak zamierzonego celu nie udało się osišgnšć, bowiem korespondencja mejlować trafiła nie do ponad 19 tys., ale do ponad 3,8 tys. rolników. Według oskarżenia, powodem była nieaktualna baza adresowa.

Ponadto, na załšczonych do informacji poleceniach przelewu, podany został nie w pełni czytelny numer rachunku bankowego odbiorcy, uniemożliwiajšcy przyjęcie przelewu do realizacji. Prawidłowo numer rachunku odczytało tylko oœmiu rolników, którzy uiœcili żšdanš kwotę, sšdzšc, że listy pochodziły od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Sztorc podkreœlał też, że tylko splot okolicznoœci sprawił, że zaledwie oœmioro rolników zostało oszukanych, choć oskarżeni działali z zamiarem oszukania znacznie większej liczby osób.

"Można zakładać, że gdyby nie nastšpił ten błšd drukarski (nieczytelny numer rachunku – PAP) przedsięwzięcie przestępcze, jakie popełnili oskarżeni mogłoby spotkać się z większym powodzeniem" – zaznaczył sędzia.

Jakub S. był już wczeœniej karany za oszustwa i przestępstwa przeciwko dokumentom. Otrzymywał za nie kary w zawieszeniu. Dlatego też obecna kara wymierzona w poniedziałek przez rzeszowski sšd jest karš bezwzględnš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL