Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Ilu więźniów jest w Polsce

123RF
71 633 osób przebywa w polskich więzieniach, wobec ich ogólnej pojemnoœci 83 491 miejsc - wynika ze statystyk Służby Więziennej. Mimo poprawy sytuacji, RPO wskazuje, że minimalna powierzchnia celi wynosi 3 m kw. na osadzonego, co jest jednym z najniższych metraży w UE.

Problem przeludnienia jest jednym z najczęœciej podnoszonych zagadnień w skargach więŸniów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - podkreœlono na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rada Europy każdego roku publikuje statystki przeludnienia w więzieniach w poszczególnych państwach członkowskich. W chwili obecnej w Europie karę pozbawienia wolnoœci odbywa łšcznie ok. 1,6 mln osób, co w przeliczeniu daje 124 skazanych na 100 tys. mieszkańców. Oznacza to, że zmniejsza się zaludnienie w więzieniach państw Rady Europy. Przeciętny dzienny koszt utrzymania osadzonego wynosi 99 euro.

Stan zaludnienia zakładów karnych i aresztów œledczych w Polsce kształtuje się na poziomie 86,8 proc.

"Mimo iż sytuacja znacznie się poprawiła w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o zaludnienie jednostek penitencjarnych, to nadal minimalna powierzchnia celi mieszkalnej wynosi w polskich realiach więziennych zaledwie 3 m kw. na jednego osadzonego" - mówi dr Ewa Dawidziuk, dyrektor zespołu ds. wykonywania kar w Biurze RPO. Według niej to jeden z najniższych metraży w całej Unii Europejskiej.

Powierzchnia ta wynosi w Belgii 9 m kw., w Portugalii 7 m kw., zaœ w Turcji 8-9 m kw. Dawidziuk dodała, że od wielu lat zaleca się, aby Polska zwiększyła powierzchnię mieszkalnš przypadajšcš na jednego osadzonego do 4 m kw.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL