Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Sejm przeciwny uchyleniu immunitetu Dominikowi Tarczyńskiemu

Dominik Tarczyński
YouTube
Podczas głosowania większoœć posłów była przeciwna uchyleniu immunitetu Dominikowi Tarczyńskiemu (PiS) i wyrażeniu zgody na pocišgnięcie go do odpowiedzialnoœci karnej.

Przed dwoma tygodniami sejmowa komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych opowiedziała się za przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci karnej posła PiS Dominika Tarczyńskiego. Wniosek w tej sprawie złożył poseł PO Marcin Kierwiński. 

Polityk Platformy złożył prywatny akt oskarżenia, w którym zarzucił posłowi Tarczyńskiemu, że ten pomawia go o niezgodne z prawem lobbowanie na rzecz Airbus Helicopters. Chodzi m.in. o wypowiedŸ posła PiS na antenie TVP z maja br. Tarczyński pytał wówczas Kierwińskiego, "czy jego zainteresowanie przetargiem na œmigłowce wynika z faktu, że pracował dla firmy Airbus i czy utrzymuje kontakty z pracownikami tej spółki". 

Kierwiński - jeden z posłów PO, którzy zapoznawali się w MON z dokumentami ws. przetargu i informowali o złożeniu przez PO zawiadomienia do prokuratury w zwišzku z tym przetargiem - powiedział w lipcu PAP, że 10 lat temu pracował dla jednej z małych spółek wchodzšcych w skład konsorcjum, które wówczas nie nazywało się nawet Airbus. Jak podkreœlił, pytania posła PiS, to "typowo bolszewicka" metoda insynuacji, którš stosuje PiS.

Na posiedzeniu komisji regulaminowej Tarczyński tłumaczył, że pytania do posła Kierwińskiego - zadane publicznie i niebędšce stwierdzeniami - były uzasadnione ze względu na pracę posła PO w przeszłoœci i jego "mocne" zaangażowanie w kwestię przetargu na œmigłowce. 

"Ja zadałem publicznie pytania i liczyłem na odpowiedŸ, a nie na proces" - mówił Tarczyński. "Sprawa dotyczy miliardów złotych, interesu państwa. Uważam, że nie ma powodu, aby pan poseł się obrażał, tylko brał udział w dialogu, który dotyczy publicznych, potężnych pieniędzy" - dodał. 

W prywatnym akcie oskarżenia Kierwiński zarzucił Tarczyńskiemu, że ten zniesławił go, wypowiadajšc się w TVP oraz na Twitterze w dniach 17-21 maja br. 

17 maja, na antenie TVP Tarczyński zażšdał od Kierwińskiego odpowiedzi na pytanie, "czy jego zainteresowanie przetargiem na œmigłowce wynika z faktu, że pracował dla firmy Airbus i czy utrzymuje kontakty z pracownikami tej spółki". 

18 maja, poseł PiS napisał z kolei na Twitterze, że składa doniesienie do prokuratury ws. działań posła PO Marcina Kierwińskiego, który "pracował dla Airbusa, a dziœ lobbuje za caracalami", a następnie za poœrednictwem TVP powiedział, że składa zawiadomienie, by œledczy zbadali zwišzki Kierwińskiego z producentem caracali, a także czy polityk PO lobbował niezgodnie z prawem na rzecz Airbus Helicopters oraz dodał, że działania polityczne i wypowiedŸ posła Kierwińskiego potwierdzajš podejrzenia, że jest osobš zaangażowanš w promocję danej firmy. 

21 maja, Tarczyński napisał na Twitterze: "Panie Poœle @MKierwinski widzimy się jutro w Sejmie i prokuraturze. Po nitce do kłębka...", jednoczeœnie udostępniajšc link do artykułu opisujšcego działania służb francuskich w kontekœcie potencjalnej korupcji w ramach firmy Airbus. 

Przetarg na wielozadaniowe œmigłowce dla wojska rozpisano wiosnš 2012 r. W kwietniu 2015 r. MON wskazało na œmigłowiec Caracal, wartoœć kontraktu miała wynieœć łšcznie z podatkami 13,4 mld zł. Protestowały wtedy PiS i zwišzki zawodowe, działajšce w zakładach w Mielcu i Œwidniku, które również startowały w przetargu. 

We wrzeœniu 2015 r. rozpoczęły się negocjacje umowy offsetowej. Na poczštku paŸdziernika 2016 r. Ministerstwo Rozwoju uznało ofertę offsetowš za niezadowalajšcš, a dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL