Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Mazurek o kampanii PFN: trzeba przekonywać urzędników europejskich

materiały prasowe
Trzeba przekonywać urzędników europejskich, co do tego, że proponujemy i chcemy wprowadzić zmiany w sšdownictwie, które funkcjonujš w wielu krajach UE - tak rzeczniczka PiS Beata Mazurek odniosła się do kampanii medialnej Polskiej Fundacji Narodowej "Sprawiedliwe Sšdy".

Mazurek pytana przez dziennikarzy w Sejmie o kwotę 19 mln zł, za którš ma być sfinansowana kampania medialna PFN odparła, że "nic nie jest za darmo, każda kampania kosztuje". Jednak, jak dodała, należy skupić się nie tylko na finansach, ale także na celach.

"Cele sš takie, żeby przekonać opinię publicznš, opinię zagranicznš, że reforma, którš chcemy przeprowadzić, jest słuszna, pożšdana i że rozwišzania, które proponowaliœmy - nie wiadomo, co teraz będzie proponował prezydent - sš rozwišzaniami, które funkcjonujš w wielu krajach europejskich" - zaznaczyła Mazurek.

"To, co my proponujemy to nie jest nic nowego, nic, co nie funkcjonuje w różnych krajach europejskich. Wzorujemy się na tym, co już funkcjonuje, czego Komisja Europejska nie kwestionuje" - zauważyła rzeczniczka PiS.

Jak podkreœliła ponad 80 proc. Polaków Ÿle ocenia wymiar sprawiedliwoœci, a obowišzkiem PiS jest przeprowadzanie tych reform, które zapowiadali w kampanii wyborczej.

Pytana, czy kampania skierowana do opinii publicznej w Polsce nie jest "przekonywaniem przekonanych" Mazurek odpowiedziała, że trzeba przekonywać dziœ tych, którzy "wychodzš na ulice". "Trzeba przekonywać urzędników europejskich, co do tego, że proponujemy i chcemy wprowadzić te zmiany, które funkcjonujš w wielu krajach europejskich" - zaznaczyła.

Mazurek była także pytana o pismo skierowane przez warszawski ratusz do Polskiej Fundacji Narodowej, w którym ratusz domaga się wyjaœnień ws. kampanii medialnej dotyczšcej sšdów. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz chce, żeby PFN nadesłała odpisy uchwał fundacji dotyczšce przygotowania i realizacji kampanii "Sprawiedliwe Sšdy".

"Chcieliœmy, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz stanęła przed komisjš weryfikacyjnš i jakoœ to nie zrobiło na niej wrażenia. Złodziejstwo, z którym mieliœmy do czynienia w Warszawie było tak olbrzymie, że dobrze byłoby, żeby najpierw odpowiedziała na pytania członków komisji weryfikacyjnej, a potem zajmowała się fundacjš, które realizuje swoje cele statutowe" - oœwiadczyła Mazurek.

Dopytywana, czy statut PFN jest niejawny stwierdziła, że nie jest członkiem fundacji i odsyła w tej sprawie do jej prezesa.

Rzecznik PiS pytana o zagranicznš kampanię PFN odpowiedziała, że widziała jedynie kampanię w Polsce. "Widziałam kampanię w Polsce, nie widziałam kampanii zagranicš, co wcale nie oznacza, że jej nie ma, więc nie będę się wypowiadała na ten temat" - podkreœliła.

"Uważam, że kampania informacyjna jest potrzebna, jest pożšdana z uwagi na to, że wiele rzeczy do opinii publicznej po pierwsze się nie przebija, po drugie jest zmanipulowane. Więc każda informacja, która może przybliżyć cel i idee tej reformy jest dobra" - dodała.

Mazurek pytana o krytykę kampanii prowadzonš przez polityków Nowoczesnej, według których członkowie rady Fundacji zasiadajšcy jednoczeœnie w organach spółek Skarbu Państwa działali na szkodę spółek i skierowali sprawę do prokuratury odpowiedziała, że trzeba poczekać na ocenę prokuratury. "Ja uważam, że jeżeli Fundacja w statucie ma okreœlone zadania i je realizuje to postępuje zgodnie z prawem" - oceniła.

Polska Fundacja Narodowa przedstawiła w pištek szczegóły kampanii informacyjnej "Sprawiedliwe Sšdy", która ma na celu m.in. wyjaœnienie polskiej i œwiatowej opinii publicznej znaczenia reform wymiaru sprawiedliwoœci. W konferencji prasowej uczestniczyły m.in. władze PFN oraz premier Beata Szydło. Fundacja powstała z inicjatywy 17 prezesów spółek Skarbu Państwa.

Kampania - zdaniem jej twórców - ma na celu wyjaœnienie polskiej i œwiatowej opinii publicznej potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce oraz pokazanie, że znajdujš się one w nurcie œwiatowego dziedzictwa demokratycznego. Częœciš kampanii sš strony internetowe: sprawiedliwesady.pl i takjakbylo.pl. Kampania ma się toczyć w telewizji, Internecie i na ulicach, gdzie pojawiły się pierwsze billboardy z hasłem "Niech zostanie tak jak było. Czy na pewno tego chcesz?". Powstały też profile "Sprawiedliwe sšdy" na Facebooku i Twitterze oraz kanał na Youtube.

Misjš powołanej latem zeszłego roku Polskiej Fundacji Narodowej jest budowa pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicš.

W sprawie PFN krytycznie wypowiadali się posłowie opozycji. W ubiegłym tygodniu poseł Nowoczesnej Adam Szłapka wnioskował do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę PFN za "działalnoœć niezgodnš ze statutem" oraz do przewodniczšcego Państwowej Komisji Wyborczej o kontrolę i sprawdzenie, czy nie dochodzi do złamania ustawy o partiach politycznych i finansowaniu partii politycznych.

W œrodę Szłapka poinformował, że Nowoczesna zawiadomi prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków rady PFN zaangażowanej w kampanię "Sprawiedliwe Sšdy". Zdaniem Nowoczesnej wštpliwoœci budzi fakt przekazania na fundację œrodków ze spółek Skarbu Państwa.

Monika Wielichowska (PO) poinformowała we wtorek, że Platforma składa wniosek do CBA o zbadanie rzekomych nadużyć w PFN. "Polska Fundacja Narodowa powinna zajmować się budowaniem polskiej marki gospodarczej za granicš. Zamiast na tę misję, œrodki przeznacza na walkę politycznš PiS-u z opozycjš, a także z prezydentem Andrzejem Dudš" - mówiła posłanka.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL