Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Ryszard Czarnecki: Przerywamy pępowinę z komunš

rp.pl
PiS dokonuje pewnej "westernizacji" instytucji, które były, i cały czas sš, zwišzane bardzo mocno pępowinš z komunš, z czasem PRL. To, że tę pępowinę po wielu latach rzšd PiS chce przerwać, to chwała rzšdowi PiS za to - mówi europoseł PiS Ryszard Czarnecki o zmianach w systemie sšdownictwa.

Czarnecki zwrócił uwagę, że niedzielne demonstracje ws. zmian w sšdownictwie odbyły się bardzo spokojnie, nie były zakłócane przez policję. Jak dodał, to jest bardzo wyraŸna różnica w stosunku do tego co było kiedyœ. - Przypomnę, że za rzšdów PO-PSL policja pałowała górników, policja strzelała do górników, policjanci robili to na wyraŸne polecenie polityczne - mówił.

- Zapewniam, że za rzšdów PiS będzie można demonstrować spokojnie. Polska jest wolnym krajem wolnych ludzi - podkreœlił Czarnecki.

Pytany o opinie, że propozycje PiS ws. sšdownictwa ograniczajš prawo do obrony, ograniczajš wolnoœci obywatelskie, zakłócajš trójpodział władzy, europoseł odparł: - Nie żartujmy, szereg regulacji, które w tej chwili proponuje rzšd PiS jest obecne, jest realizowane w systemie prawnym takich państw jak Niemcy, Holandia, Hiszpania.

- To oznacza tak naprawdę, że PiS dokonuje pewnej "westernizacji" instytucji, które były i cały czas sš zwišzane bardzo mocno pewnš pępowinš z komunš, z czasem PRL. To, że tę pępowinę bardzo póŸno, po wielu latach, rzšd PiS chce przerwać, to chwała rzšdowi PiS za to. Natomiast, jeżeli ludzie nawet w dobrych intencjach, ale zupełnie nie rozumiejšc sytuacji, protestujš przeciwko temu, to albo nie przeczytali naszych propozycji, albo też po prostu chcšc nie chcšc broniš pewnych starych układów. Nie może być tak, że sędziowie sš najwyższš kastš - któryœ z sędziów to publicznie powiedział - że sš państwem w państwie - mówił wiceszef PE.

Czarnecki pytany, czy nie niepokoi go skupienie dużej władzy w rękach ministra sprawiedliwoœci zauważył, że w USA prezydent powołuje sędziów Sšdu Najwyższego. - Jeżeli mówimy o wpływie polityków, to USA sš przykładem spektakularnym wpływu polityki na Sšd Najwyższy, i jakoœ jest to powszechnie akceptowane - podkreœlił. - Ja się tym nie martwię, że połšczono funkcje ministra sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego. Rozdzielenie tych funkcji przez rzšd PO-PSL spowodowało kompletnš anarchię, chaos, na zasadzie hulaj dusza piekła nie ma. Praktycznie niesterowalnoœć. Tak naprawdę sprawy cišgnęły się latami i nie było żadnego instrumentu nacisku, aby sprawy przyspieszyć - dodał europoseł.

Na pytanie, czy nie należałoby ograniczyć wpływ ministerstwa sprawiedliwoœci na sędziów podkreœlił, że "jeœli chodzi o wybór sędziów, różnie jest w różnych krajach, ale w Europie Zachodniej, władze państwowe majš na to wpływ". - Nie widzę więc dlaczego państwo polskie, reprezentowane przez władze wybrane w demokratycznych wyborach, miałoby się tego wpływu pozbawiać, zwłaszcza, że do tej pory sędziowie to było œrodowisko œwiętych krów - dodał.

Mówišc o współpracy opozycji i zapowiedziach utworzenia frontu demokratycznego Czarnecki podkreœlił, że "to jest 125 odcinek pt. opozycja się jednoczy". - Tych odcinków było już masę, wspólne konferencje prasowe i demonstracje pod Sejmem - zaznaczył. - Sprzeczne interesy opozycji, partykularne ambicje poszczególnych partii i liderów spowodujš, że tej jednoœci nie będzie. Jeżeli będzie, to będzie parominutowa, przed kamerami. Jednoœciš jest PiS, jest nasz rzšd. Po drugiej stronie jest anarchia i chaos. Ale tak krawiec kraje jak materiału staje - powiedział europoseł.

Czarnecki był też zapytany o apel lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru o pojawienie się w Sejmie zachodnich obserwatorów, aby przyglšdali się pracom nad projektem ustawy o Sšdzie Najwyższym. - To mi się kojarzy z bardzo złymi praktykami w polskich dziejach, kiedy różni np. władcy, którzy utracili władzę w naszym kraju, zwracali się do obcych monarchów z proœbš o pomoc, aby te obce państwa ze wschodu czy z zachodu najechały Polskę i przywróciły tych upadłych władców do władzy. To jest wypisz, wymaluj obecny scenariusz - podkreœlił. - Nie jest w kompetencji, ani Komisji Europejskiej, ani PE, ocenianie, czy wtršcanie się w suwerenne sprawy krajów członkowskich, które same decydujš, jaki kształt ma wymiar sprawiedliwoœci. Tego Bruksela nie reguluje. Zapewniam, że do debaty na temat sytuacji w Polsce nie dojdzie - dodał wiceszef Parlamentu Europejskiego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL