Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Elżbieta Witek: Reforma sšdownictwa ma służyć obywatelom

Elżbieta Witek
PAP/Maciej Kulczyński
Reforma sšdownictwa ma służyć obywatelom; obiecaliœmy w kampanii wyborczej, że usprawnimy sšdownictwo i to robimy – mówiła w poniedziałek w Jaworze szefowa gabinetu premier Elżbieta Witek.

Witek była pytana podczas konferencji prasowej w Jaworze (Dolnoœlšskie) o przeprowadzanš przez PiS reformę sšdownictwa.

„Reforma sšdownictwa ma służyć obywatelom. Do mojego biura poselskiego przychodzš ludzie, którzy najczęœciej majš problem z sšdami – sprawy trwajš zbyt długo, ulegajš przedawnieniu. Oczywiœcie sš sędziowie, którzy odpowiedzialnie podchodzš do swoje pracy, ale generalnie to jest problem w skali całego kraju” - podkreœliła Witek.

Zwróciła uwagę, że wymiar sprawiedliwoœci, w którym orzekajš sędziowie „popełniajšcy pospolite przestępstwa, na przykład kradzieże”, nie funkcjonuje dobrze.

„Przyjęta ustawa zobowišzuje sędziów do publikowania oœwiadczeń majštkowych. Obie władze – wykonawcza i ustawodawcza – miały obowišzek publikowania swoich oœwiadczeń majštkowych, a sędziowie do tej pory byli objęci pewnym tabu. Teraz się to zmieni i będzie można zobaczyć jakim majštkiem oni dysponujš” - zauważyła szefowa gabinetu premier.

Zaznaczyła też, że nad władza wykonawczš i ustawodawczš jest kontrola. „Tylko władza sšdownicza pozbawiona jest kontroli, a każda władza pozbawiona kontroli prędzej czy póŸniej ulega zwyrodnieniu” - podkreœliła Witek.

Dodała, że PiS obiecywał w trakcie kampanii wyborczej usprawnienie wymiaru sprawiedliwoœci. „Robimy to, choć na efekty nie możemy liczyć z dnia na dzień. Ale spełniamy program wyborczy i w tej kwestii jesteœmy jednym z nielicznych rzšdów, który to robi” - oœwiadczyła Witek.

W nocy z pištku na sobotę Senat bez poprawek poparł nowe ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa i ustroju sšdów powszechnych. W œrodę wieczorem na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS dotyczšcy Sšdu Najwyższego, który przewiduje m. in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Projekt przewiduje, że "z dniem następujšcym po dniu wejœcia w życie niniejszej ustawy sędziowie SN, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, przechodzš w stan spoczynku, z wyjštkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwoœci.

Przed Sejmem protestowało w niedzielę kilka tys. przedstawicieli opozycji - m.in. KOD - przeciw planom zmian w sšdownictwie. Pod adresem PiS i Jarosława Kaczyńskiego padły zarzuty "zaprowadzenia dyktatury" i groŸby "rozliczenia". O prezydencie RP zgromadzeni skandowali: "będziesz siedział". Demonstrację zorganizowały partie i œrodowiska opozycyjne, m.in. PO, Nowoczesna, KOD, Obywatele RP, Partia Razem.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL