Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Jacek Sasin o potencjalnej karze dla Polski za odmowę relokacji uchodźców

rp.pl
Każdy z krajów Unii Europejskiej ma prawo do tego, by samodzielnie kształtować swojš politykę migracyjnš, dlatego nie obawiamy się kar jakimi straszy nas UE - oœwiadczył poseł Jacek Sasin z PiS.

Komisja Europejska zagroziła we wtorek rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa UE, jeœli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystšpiš do relokacji uchodŸców - te trzy kraje nie relokowały dotychczas ani jednej osoby. KE wezwała trzy państwa członkowskie do niezwłocznego rozpoczęcia relokacji.

Premier Beata Szydło oœwiadczyła tego samego dnia, że nie ma w tej chwili możliwoœci, by do Polski byli przyjmowani uchodŸcy. - Na pewno nie zgodzimy się na narzucanie Polsce, ani innym krajom członkowskim jakichkolwiek przymusowych kwot - podkreœliła.

W pištek wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański pytany w Radiu Zet, czy Polskę mogš spotkać jakieœ kary jeœli nie wypełni zobowišzań stwierdził: "nie ma mowy o żadnych karach". Dodał, że jeżeli UE zdecyduje się na to, żeby procesować się z Polskš, to "będziemy zwracali uwagę na to, że Polska jest jednym z 26 państw, które nie wykonuje tej decyzji". - Będziemy bronili swoich racji w sšdzie i wtedy zobaczymy, jakie przyniesie to efekty - zaznaczył Szymański.

Do sprawy odnieœli się politycy PiS. - Nie obawiamy się kar, m.in. z tego powodu, że uważamy, iż mamy prawo do tego, by samodzielnie kształtować naszš politykę w tej kwestii. To bardzo wyraŸnie wynika z traktatów europejskich, że polityka emigracyjna jest politykš, która jest prowadzona przez każdy z krajów UE oddzielnie i każdy kraj w tej kwestii decyduje - oœwiadczył Jacek Sasin. - Stšd jesteœmy pewni swojego stanowiska i nie chcemy pozwolić żeby nam pewne rozwišzanie, szczególnie te niekorzystne dla Polski i Polaków były narzucane - dodał.

Sasin zwrócił uwagę, że postanowienia dotyczšce relokacji uchodŸców nie zostały wykonane przez z żaden kraj UE. - Dotychczas zaledwie ok. 11-12 proc. uchodŸców zostało relokowanych. To oznacza, że żaden kraj UE nie wypełnił tych postanowień, a to wskazuje na to, że te postawienia były całkowicie nierealistyczne do wykonania - powiedział. - Dzisiaj próba stawiania Polski pod pręgierzem w tej kwestii nie ma nic wspólnego z realnš i rzetelnš ocenš sytuacji w Europie - podkreœlił Sasin.

Według Sasina cała Polska stoi na stanowisku, że "tutaj polityka Unii powinna przede wszystkim opierać się na pomocy uchodŸcom w miejscu, gdzie oni znaleŸli swoje bezpieczeństwo, a tym miejscem sš przede wszystkim kraje regionu bliskowschodniego".

Poseł Marek Suski z PiS dodał, że nie ma żadnej podstawy prawnej, na której można byłoby nałożyć sankcje na którykolwiek z krajów, który nie wypełnia tego rodzaju zobowišzań. - Nie ma w traktatach takich przepisów - oœwiadczył Suski.

We wrzeœniu 2015 roku państwa członkowskie UE zgodziły się na przeniesienie 160 tys. uchodŸców z Włoch oraz Grecji - termin na zakończenie działań wyznaczono na wrzesień 2017 roku. Dotychczas tylko nieco ponad 18 tys., czyli około 11 proc. ustalonej liczby osób, zostało faktycznie przeniesionych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL