Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Niespodziewana zmiana na stanowisku wicemarszałka Senatu

Nowy wicemarszałek Senatu Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwoœci
Fotorzepa/ Marian Zubrzycki
Senator Michał Seweryński z PiS został w czwartek wybrany na wicemarszałka Senatu. Zastšpił Grzegorza Czeleja, również z PiS, który złożył rezygnację motywowanš względami prywatnymi.

Seweryński w głosowaniu otrzymał 57 głosów, a niezrzeszonego Marka Borowskiego, którego proponowała PO, poparło 28 senatorów. Głosowanie nad wyborem nowego wicemarszałka Senatu odbyło się po tym, gdy z funkcji tej zrezygnował Czelej.

Czelej sam złożył rezygnację, jednak musiało się odbyć głosowanie, w którym 58 senatorów opowiedziało się za jego odwołaniem z funkcji w Prezydium Senatu, 24 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Senatorowie PO wyrażali zaskoczenie nagłym trybem rozpatrywania wniosków ws zmiany na funkcji wicemarszałka - porzšdek obrad Senatu został rozszerzony o te kwestię w czwartek póŸnym popołudniem. Uwagi w tej sprawie zgłaszał m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO). Na wniosek PO została ogłoszona przerwa w obradach.

Senatorowie PO złożyli kandydaturę Borowskiego, a po wznowieniu obrad Piotr Florek (PO) wnioskował o przełożenie głosowania w sprawie wyboru wicemarszałka na dzień następny.

Mieczysław Augustyn (PO) podkreœlał, że "sytuacja jest kompletnym zaskoczeniem i wymaga wyjaœnienia". "Ona dlatego jest też dziwna, że to wszystko jest przeprowadzone w takim trybie" - mówił. Jak podkreœlał, wniosków dotyczšcych odwołania Czeleja i wyboru nowego wicemarszałka nie trzeba rozpatrywać po nocy i z zaskoczenia.

"Chcemy wiedzieć, jakie sš powody tej rezygnacji (Czeleja), bo ten tryb nasuwa przypuszczenia, że to jest jakaœ ekstraordynaryjna sytuacja, że za tym coœ się kryje" - zaznaczył Augustyn. Przekonywał, że wicemarszałek Senatu, to "nie jest PiS-u wewnętrzna sprawa". Prosił o "ujawnienie" okolicznoœci rezygnacji.

Wtedy głos zabrał Czelej, który powiedział, że "złożył rezygnację z funkcji wicemarszałka bez żadnych nacisków". "To jest moja decyzja ze względów prywatnych. Rozmawialiœmy na ten temat z panem marszałkiem Karczewskim i z panem prezesem Kaczyńskim już od dłuższego czasu. Od strony wewnętrznej to nie jest nic nagłego" - powiedział Czelej.

"Chyba od trzech czy czterech tygodni o tym rozmawiamy" - dodał. Zaznaczył, że to nie jest dla niego sytuacja komfortowa. "Jeżeli mogę prosić państwa o niewprowadzanie atmosfery jakiejœ ekstra i uszanowanie mojej decyzji, to będę po prostu wdzięczny. Mam prawo zrezygnować, rezygnuję z własnej woli" - podkreœlił Czelej.

Leszek Czarnobaj (PO) mówił, że nie kwestionuje prawa senatora Czeleja do rezygnacji z funkcji wicemarszałka. Jak podkreœlał, nie wchodzšc w powody stojšce za dymisjš dotychczasowego wicemarszałka, senatorowie powinni mieć możliwoœć rozpatrzenia kandydatur na nowego wicemarszałka.

Według niego o kwestii wyboru wicemarszałka nie było mowy na porannym posiedzeniu Konwentu Seniorów. Czarnobaj stwierdził też, że Senat to "izba zadumy i refleksji", tymczasem w tej kadencji panuje tu poœpiech.

"Nic takiego nie stanie się do jutra, co by wymagało natychmiastowego wyboru wicemarszałka" - wtórowała Barbara Zdrojewska z PO. Ostatecznie jednak propozycja odłożenia do pištku kwestii zmiany na funkcji wicemarszałka nie została zaakceptowana, odbyło się głosowanie, w którym odwołano Czeleja.

Następnie kandydaturę Seweryńskiego przedstawił w imieniu swojego klubu senator PiS Marek Martynowski, który przypomniał, że Seweryński był w przeszłoœci m.in. ministrem edukacji narodowej, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, a także zasiadał w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Martynowski podkreœlił też, że Seweryński w dorobku naukowym ma ponad 180 publikacji i wykładał na uczelniach na całym œwiecie.

Kandydaturę Borowskiego przedstawił senator Czarnobaj. Przekonywał, że prowadzenie obrad przez Borowskiego jako wicemarszałka pozwoli wszystkim w sposób równy, niekonfliktowy przemawiać i przedstawiać swoje poglšdy. Czarnobaj przypomniał, że obecnie Borowski jest senatorem niezależnym, a w przeszłoœci sprawował szereg funkcji publicznych był m.in. wicepremierem i ministrem finansów oraz marszałkiem Sejmu.

W głosowaniu wymagane poparcie uzyskał Seweryński, który zapewnił, że jako wicemarszałek będzie prowadził obrady z poszanowaniem wszystkich.

W Prezydium Senatu zasiadajš obecnie: marszałek Stanisław Karczewski (PiS) oraz czterech wicemarszałków, obecnie obok Seweryńskiego sš to: Adam Bielan (PiS), Maria Koc (PiS) i Bogdan Borusewicz (PO).

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL