Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Zbigniew Ziobro: Z poparciem Donalda Tuska kandydatura Jacka Saryusz-Wolskiego miałaby szansę

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Gdyby Donald Tusk łšcznie z opozycjš zaangażował się w forsowanie kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej, miałby on duże szanse - ocenił minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem propozycja rzšdu "jest próbš kompromisu".

W sobotę komitet polityczny PiS podjšł uchwałę zobowišzujšcš premier Beatę Szydło do sprzeciwienia się kandydaturze byłego premiera Donalda Tuska, ubiegajšcego się o reelekcję na stanowisko przewodniczšcego Rady Europejskiej. Nieco póŸniej MSZ poinformowało, że kandydatem polskiego rzšdu na to stanowisko jest Saryusz-Wolski, który od 2004 r. był europosłem PO. Częœć posłów PO zgodę Saryusz-Wolskiego na kandydowanie oceniła jako zdradę - zarzšd PO na wniosek przewodniczšcego partii Grzegorza Schetyny zdecydował o wykluczeniu go z partii.

Ziobro, który był goœciem TVP podkreœlił, że scenariusz mógł być inny gdyby PO podeszła do propozycji rzšdu jako próby kompromisu. - Można byłoby sobie wyobrazić zupełnie inny scenariusz, że PO dziękuje rzšdzšcej partii i większoœci parlamentarnej PiS, że zaproponowała, by kandydatem na szefa Rady Europejskiej był przedstawiciel tejże partii z PO, który ma opinie nie tyle polityka, ale ogromnie doœwiadczonego eksperta od strony spraw europejskich; który pracował w różnych rzšdach, z różnymi koalicjami i zna każdy zakamarek PE - powiedział.

Minister sprawiedliwoœci dodał, że "nikt, nawet dzisiaj atakujšcy go, nie odmawia Saryusz-Wolskiemu wysokiej kwalifikacji w obszarze spraw europejskich". - Co więcej, mógł być pewnym kompromisem. Dlaczego? Dlatego, że zawsze, funkcjonujšc nawet w PO, potrafił wyjœć poza partyjne stanowisko i eksponował w swoich działaniach interes Polski, interes państwa polskiego - przekonywał.

Ziobro zaznaczył, że Saryusz-Wolski potrafił być krytyczny także wobec Tuska. - Jeœli zestawić europejskie doœwiadczenia i osišgnięcia Jacka Saryusz-Wolskiego i Donalda Tuska, to Donald Tusk mógłby od niego jeszcze długo się uczyć - powiedział minister.

Pytany, czy kandydatura Saryusz-Wolskiego ma szansę, powiedział, że "gdyby Donald Tusk wyszedł poza swoje egoistyczne interesy i zechciał myœleć w kategoriach Polski" - to tak. - Zrozumiałby, że jego formacja przegrała wybory, jest znakomity kandydat, który jest zresztš jego kolegš z partii politycznej i na pewno człowiekiem o ogromnej wiedzy. Gdyby on, Donald Tusk, łšcznie z całš polskš opozycjš, zaangażowali się w forsowanie Jacka Saryusz-Wolskiego, jestem przekonany, że on miałby bardzo duże szanse zostać szefem RE - powiedział.

Odnoszšc się do samej propozycji Saryusz-Wolskiego powiedział, że zasadš jest, "iż to państwa wyłaniajš kandydata na szefa RE". - I byłaby sytuacja bez precedensu, gdyby okazało się, że to opozycyjny klub parlamentarny w jakimœ państwie wyznacza kandydata na nie. Państwa reprezentowane sš przez rzšd i rzšd wyszedł naprzeciw opozycji. Nie zgłosił przedstawiciela z własnego œrodowiska, a mógł to zrobić, i zaproponował człowieka o ogromnym doœwiadczeniu, który jest zwišzany i jest ceniony przez bardzo, bardzo różne œrodowiska polityczne - powiedział Ziobro

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL