Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

Prawo jazdy: realne kary dla tych, co kłamiš we wnioskach

Fotorzepa, Robert Gardziński
Kandydat na kierowcę musi podać prawdziwe informacje.

Do Sejmu wpłynšł właœnie projekt zmian w ustawie o kierujšcych pojazdami. Przygotowała go sejmowa Komisja do Spraw Petycji. Chodzi o uzupełnienie przepisów dotyczšcych odpowiedzialnoœci za podanie nieprawdziwych informacji we wnioskach składanych przed rozpoczęciem egzaminu na prawo jazdy.

Dopisane majš zostać trzy okolicznoœci. Otóż na wniosku znajdzie się zastrzeżenie, że wypełniajšcy go został uprzedzony o odpowiedzialnoœci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i oœwiadcza, że:

- nie został orzeczony w stosunku do niego prawomocnym wyrokiem sšdu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

- nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem;

- nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Od marca 2016 r. zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy przy składaniu zeznania, majšcego służyć za dowód w postępowaniu sšdowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy, jest zagrożone karš pozbawienia wolnoœci od szeœciu miesięcy do oœmiu lat.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL