Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo autorskie

Chomikuj.pl: pozew zbiorowy wydawców ksišżek

Pozew zbiorowy przeciwko Chomikuj.pl to precedens chociażby z uwagi na to, że po stronie powodów wystšpili nie konsumenci, ale przedsiębiorcy.
www.sxc.hu
Pozew grupowy wydawnictw o zakazanie portalowi udostępniania kopii ich ksišżek jest dopuszczalny.

W pištek SN zajmował się dopuszczalnoœciš pozwu 15 wydawnictw reprezentowanych przez Wolters Kluwer. Domagajš się od cypryjskiej spółki FS File Solutions ltd, administratora serwisu Chomikuj.pl, zakazania wymiany plików. Chcš też, by po uzyskaniu wiarygodnej wiadomoœci, że utwór jest bezprawnie rozpowszechniany, portal zablokował do niego dostęp.

Sšd Okręgowy dopuœcił pozew do grupowego postępowania. Uznał, że wszystkie wydawnictwa domagajš się ochrony majštkowych praw autorskich. Portal miał jednak zastrzeżenia do oœwiadczeń wydawnictw o przystšpieniu do pozwu. Podkreœlał, że art. 12 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym mówi, że w oœwiadczeniu uczestnik powinien okreœlić swe żšdanie.

Na tej podstawie Sšd Apelacyjny pozew odrzucił. Wskazał, że takiego nawišzania do pozwu nie można potraktować jako konkretyzacji roszczeń.

Kwestia ta zdominowała rozprawę przed Sšdem Najwyższym, do którego odwołali się wydawcy. Ich pełnomocnicy – Aleksandra Wędrychowska-Karpińska i Agnieszka Wiercińska-Krużewska – argumentowali, że wszystkie wydawnictwa łšczy to samo żšdanie: ochrony majštkowych praw autorskich.

– Jeœli sšd powzišł wštpliwoœci, mógł wezwać do uzupełnienia oœwiadczeń, a nie odrzucać pozew – tłumaczyli.

Pełnomocnicy portalu Tomasz Zalewski i Stanisław Żemojtel bronili postanowienia SA. Wskazywali, że braki pozwu były już usuwane, a bez jasnych oœwiadczeń sšd nie może ocenić, czy sprawa kwalifikuje się do zbiorowego postępowania.

SN nie podzielił tego poglšdu i zwrócił sprawę SA do ponownego rozpatrzenia.

– Stanowisko SA było nadmiernie formalistyczne. Traciło z pola widzenia cel postępowania grupowego, jakim jest ułatwienie i dochodzenia roszczeń – powiedziała w uzasadnieniu sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Na tle sporu zbiorowego był jeszcze jeden proces. Administrator Chomikuj.pl pozwał Polskš Izbę Ksišżki za to, że na swojej stronie WWW podała, że portal dopuszcza się pirackich praktyk.

Warszawski SO i SA już prawomocnie orzekły, że złożenie pozwu grupowego jest uprawnieniem, a zaskarżone wypowiedzi wyjaœniały przyczyny, dla których planowano go złożyć. Nie ma zaœ wštpliwoœci, dodał SA, że na Chomikuj.pl dostępne sš nielegalne kopie utworów, co więcej, serwis stosuje system zachęt do zamieszczania popularnych plików, które pobierajš inni użytkownicy. Dostarcza także narzędzi umożliwiajšcych szybkie kopiowanie plików i pobiera za to opłaty.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL