Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo autorskie

SN: wydawcy z pozwem grupowym przeciw Chomikuj.pl

www.sxc.hu
Sšd Najwyższy uwzględniajšc skargę kasacyjnš wydawców, unieważnił w pištek postanowienie Sšdu Apelacyjnego stwierdzajšce brak przesłanek do rozpatrywania ich roszczeń względem serwisu Chomikuj.pl w postępowaniu grupowym. Zdaniem SN, była to decyzja zbyt formalistyczna.

Chodzi o pozew Wolter Kluwer Polska przeciwko właœcicielowi serwisu Chomikuj.pl o ochronę praw autorskich i pokrewnych w postępowaniu grupowym.

W pierwszej instancji strona pozwana złożyła zażalenie, w którym kwestionowała dopuszczalnoœć rozpatrzenia sprawy jako pozwu zbiorowego. Argumentowali to tym, że wydawcy przystępujšcy na kolejnych etapach postępowania do skarżšcej grupy, w swoich oœwiadczeniach powinni wskazywać swoje żšdania, przedstawiać dowody i okolicznoœci pozwu.

Rozpatrujšcy zażalenie Sšd Apelacyjny w Warszawie przyznał rację pozwanym i odrzucił pozew wydawców. Ci zdecydowali się na złożenie skargi kasacyjnej do SN, który w pištek wydał wyrok uchylajšcy decyzję SA, zarzucajšc jej zbytni formalizm.

„W naszej ocenie stanowisko Sšdu Apelacyjnego było nadmiernie formalistyczne, bo straciło z widzenia cel ustawy (o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym), jakim jest ułatwienie dochodzenia tego rodzaju roszczeń, które sš dopuszczalne w postępowaniu grupowym" – uzasadniała wyrok SN sędzia Agnieszka Piotrowska.

SN przekazał sprawę do ponownego rozparzenia w Sšdzie Apelacyjnym.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL