Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo autorskie

Dr Duda z UJ: we wniosku patentowym Google dostrzegam swoje rozwišzania

123RF
Dr Jarosław Duda z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy wsparciu uczelni chce złożyć protest ws. wniosku patentowego zgłoszonego w USA przez Google. We wniosku dostrzega swoje rozwišzania. Zdaniem ekspertki, jeœli wczeœniej upublicznił on swš koncepcję w internecie - nie może być ona patentowana.

Wniosek patentowy dotyczy rozwišzania, którego autorem jest pracownik i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Jarosław Duda. Chodzi o tzw. kodowanie ANS, które pozwala na kompresję danych m.in. w komputerach i innych urzšdzeniach elektronicznych. Badacz chciałby, żeby z jego pomysłu mógł korzystać każdy. Dlatego opracowane przez siebie metody udostępnił w Internecie i zachęca do korzystania z nich.

Dzięki temu rozwišzaniu programy działajš szybciej i zużywajš mniej energii. Obecnie jest ono już używane w produktach m.in. Apple, Facebooka i Google do kompresji wideo.

"Kompresji wideo używamy docelowo wszyscy - oglšdajšc YouTube czy korzystajšc z wideokonferencji. Pytanie, kto produkuje kompresory (programy do kompresji plików - przyp. PAP), które mogłyby używać mojego ANS" – wyjaœnił w rozmowie z PAP wykładowca Wydziału Matematyki i Informatyki UJ dr Jarosław Duda.

Jak powiedział, od 2014 r. prowadził z Google korespondencję - mailowš i za poœrednictwem publicznego forum - i pomagał tej firmie w adaptacji ANS do kompresji plików wideo. "Nie wiedziałem, że Google chce to patentować. O tym, że złożono wniosek patentowy dowiedziałem się z Internetu" - zapewnił. I dodał, że jak na ironię, znalazł te informacje poprzez wyszukiwarkę Google'a.

Dr Duda przyznał, że wniosek patentowy nie pokrywa się dokładnie z jego rozwišzaniem. "Ale wyraŸnie widać moje pomysły. Cały tytuł i abstrakt (streszczenie – przyp. PAP) to praktycznie moje sugestie" - mówi. Zaznacza, że nie został przedstawiony jako autor rozwišzania.

Patent jeszcze nie został przyznany. Procedura może trwać kilka lat. Badacz w cišgu kilku dni zamierza więc złożyć w tej sprawie protest (tzw. Third-Party Preissuance Submission) w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych. Ma nadzieję, że złożone przez niego dokumenty zostanš uwzględnione przez urzšd w decyzji dotyczšcej przyznawania patentu.

Działania zamierza podjšć także, wspierajšc dr. Dudę, Uniwersytet Jagielloński. "Będziemy domagać się wycofania wniosku patentowego, gdyż zależy nam, podobnie jak twórcy kodu, aby nikt nie blokował do niego dostępu" – powiedział kilka dni temu PAP rzecznik UJ Adrian Ochalik.

Google pytane przez PAP o komentarz w tej sprawie odpowiedziało, że "nie komentuje spraw patentowych będšcych w toku".

Czy Google ma szansę uzyskać patent? "Wynalazek, aby być opatentowany, musi być nowy. Przed datš zgłoszenia do urzędu patentowego nie może więc zostać publicznie ujawniony. Nigdzie. Ta nowoœć jest nowoœciš bezwzględnš, ogólnoœwiatowš. Niezależnie od tego, gdzie informacja jest opublikowana, ani kto to jš udostępnił. Również publikacja autora wynalazku niweczy przymiot nowoœci" – wyjaœniła w rozmowie z PAP rzeczniczka patentowa Politechniki Warszawskiej dr Grażyna Padée.

W takim wypadku rozwišzania opublikowanego przed datš zgłoszenia patentowego nie można już opatentować.

"Jeżeli dr Duda udostępnił swojš koncepcję w Internecie, to nie może być ona potem opatentowana. Ale inaczej jest, jeżeli nie wszystko zostało wczeœniej opublikowane" - zaznaczyła. Podkreœliła, że ujawnieniem nie jest zaprezentowanie rozwišzań w korespondencji, o ile było obwarowane warunkiem zachowania tajemnicy.

"Poza tym może być tak, że to, co opracował naukowiec, stanowi podstawę do dalszych badań. Jeżeli w wyniku dalszej współpracy powstało kolejne rozwišzanie różnišce się od tego pierwotnego, to ono może być przedmiotem patentu, jeżeli spełnia przesłanki zdolnoœci patentowej" - zaznaczyła dr Padée.

Zwróciła przy tym uwagę, że wynalazkiem nie zawsze jest coœ epokowego, lecz czasami udoskonalenie czegoœ, co jest już znane. „Może się więc zdarzyć, że jeden naukowiec jest autorem jakiegoœ rozwišzania, a następnie do tego rozwišzania coœ zostało dodane, udoskonalone i nowy pomysł nie jest to już tym samym, co naukowiec zaprezentował kilka lat wczeœniej. Wtedy możliwe jest przyznanie patentu na to nowe rozwišzanie" – podsumowała.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL