Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Pokolenie Z może być zastšpione robotami

materiały prasowe
W marcu pisałem, że w cišgu pięciu–siedmiu lat zniknie zawód przedstawiciela handlowego ds. detalu. Oczywiœcie to tylko mikroskopijny fragment całoœci rynku, niemniej rzucajšcy się w oczy. Okazało się, że moja prognoza robotyzacji rynku pracy była tylko częœciowo prorocza – będzie znacznie gorzej. Oczywiœcie dla ludzi.

Informatyzacja postępuje w takim tempie, że przewidywanie w biznesie w okresie dłuższym niż rok jest pozbawione sensu. W tym czasie znajdzie się bowiem rozwišzanie lepsze, tańsze i bardziej przyjazne dla użytkownika. To samo dotyczy przyszłoœci poszczególnych zawodów. Pewna œwiatowej klasy uczelnia przeprowadziła badanie, w których wzięło udział kilkuset nauczycieli akademickich o profilu IT oraz specjalistów z biznesu informatycznego.

Według nich za mniej niż siedem lat zniknie potrzeba korzystania z żywego tłumacza, zaœ za niecałe dziewięć wypracowania będš pisały specjalne programy. W tym ostatnim przypadku będzie to raj dla uczniów i nowe wyzwanie dla nauczycieli, jak okreœlać, czy praca została napisana samodzielnie. W przypadku translatorów pozostanie jeszcze kwestia, czy programy będš na tyle zaawansowane, aby zastšpić również grupę przysięgłych tłumaczy. Czas pokaże. Pisarze nie zostanš aż tak szybko zastšpieni, gdyż dopiero za ponad 30 lat będzie możliwe, aby program sam napisał jakiœ bestseller.

Postęp w rozwoju pojazdu bez kierowcy nabiera coraz większego tempa, szczególnie w branży transportowej, gdzie znacznie łatwiej zaplanować trasy. Nie minie dziesięć lat, a automatyczne ciężarówki zacznš zastępować te kierowane przez żywych kierowców. Pracownicy handlu detalicznego na razie nie muszš się bać robotyzacji ich pracy, która nie nastšpi wczeœniej niż za 15 lat. Kontakt z żywym człowiekiem w czasie zakupów cišgle jest dla drugiej istoty ludzkiej bardzo ważny.

Maszyny wkroczš również do medycyny i najprawdopodobniej za niecałe 40 lat pacjenci mogš spotkać przy stole operacyjnym srebrnego chirurga, który bez najmniejszych emocji i z niezwykłš precyzjš przeprowadzi zabieg. Eksperci sš zdania, że za niecałe 50 lat tzw. high-level machine intelligence będš mogły zastšpić ludzi w praktycznie wszystkich zawodach. Oczywiœcie z lepszym lub gorszym skutkiem. Do pełnej robotyzacji zawodów mamy jeszcze ponad 100 lat. Ale jak wspomniałem na wstępie – przy takim tempie rozwoju strefy IT ciężko przewidzieć, jak będzie wyglšdał œwiat za kilka lat. Równie dobrze ta zmiana może nastšpić znacznie szybciej.

Bartłomiej Piwnicki, dyrektor zarzšdzajšcy firmy doradczej UBP Consulting z wieloletnim doœwiadczeniem w rekrutacji specjalistów i menedżerów

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL