Unia Europejska będzie miała swoich inspektorów pracy

Adobe Stock
Bruksela proponuje ściślejszą kontrolę przepływu pracowników na wspólnym rynku. I zachęca kraje do ochrony socjalnej dla wszystkich pracujących.

Unia konsekwentnie wzmacnia swój filar socjalny. Po nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników i rozpoczęciu prac nad zmianami rozporządzenia o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przyszedł teraz czas na lepszą kontrolę pracowników na rynku UE. We wtorek Komisja Europejska zaproponowała stworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

– Urząd pomoże obywatelom i przedsiębiorstwom korzystającym z mobilności w znalezieniu właściwych informacji, a państwom członkowskim pozwoli na ściślejszą współpracę w celu egzekwowania uczciwych i skutecznych zasad – oświadczyła Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników. Według niej taka nowa agencja jest konieczna, bo w ostatnim dziesięcioleciu liczba obywateli UE mieszkających lub pracujących w innym kraju członkowskim niż państwo pochodzenia wzrosła prawie dwukrotnie – do 17 mln w 2017 r.

Współpraca i mediacja

Urząd ma mieć trzy c...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL