Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Grupa GoWork opinie już 65 mln przychodu i 2 000 pracowników

Grupa GoWork.pl funkcjonuje na rynku od 12 lat. Przez wiele osób portal kojarzony jest przede wszystkim jako baza opinii o pracodawcach oraz z działaniami employer brandingowymi podejmowanymi wewnštrz firmy. To tylko jedne z wielu częœci składowych działalnoœci Grupy GoWork.pl, która w 2016 roku osišgnęła przychody rzędu 65 mln zł i zatrudniała 2 000 osób. Skšd biorš się te liczby?

Jak to się zaczęło?

Poczštków Grupy GoWork.pl należy doszukiwać się w roku 2005, kiedy założona została rodzinna firma zajmujšca się szkoleniami, jak również poœrednictwem pracy na rynki zagraniczne, głównie niemiecki. Od tego czasu ewoluowała zarówno branża, w której działa przedsiębiorstwo, jak i sama Spółka, która dziœ posiada 16 oddziałów zlokalizowanych w 15 miastach Polski, m.in. we Wrocławiu, Gdańsku czy Bydgoszczy. Działalnoœć GoWork.pl obejmuje placówki szkoły policealnej, instytut szkoleniowy a nawet akademię kulinarnš - GoCook. Sukcesywne rozszerzanie zakresu funkcjonowania sprawiło, że wraz z końcem 2016 roku Spółka zatrudniała 2000 osób, a jej przychód wyniósł 65 mln zł! To co jednak pozostało bez zmian, to jej rodzinny charakter.

Skšd biorš się takie przychody?

Wspomniany wynik finansowy spowodowany był szerokim zakresem usług, możliwie jak najbardziej dopasowanych do potrzeb klientów. GoWork.pl kojarzony jest przede wszystkim jako największa w Polsce baza opinii o pracodawcach, liczšca 3 mln wpisów, odzwierciedlajšcych warunki zatrudnienia w danym miejscu. To właœnie tutaj trafiajš osoby poszukujšce wiarygodnych informacji dotyczšcych firmy, z którš rozważajš podjęcie współpracy. W ostatnich latach można zaobserwować, że rola opinii w procesie poszukiwania zatrudnienia (w przypadku kandydatów) lub pracowników (gdy mowa o przedsiębiorstwach) roœnie. Mogš go zatem ułatwić i przyspieszyć - jeœli zdanie użytkowników o pracy w firmie jest dobre - lub uczynić go trudniejszym - w sytuacji, w której pracownicy majš jej coœ do zarzucenia.

Coraz większe znaczenie opinii sprawiło, że wštki dotyczšce pracodawców stały się atrakcyjnym miejscem do przedstawienia swojej działalnoœci. Dziœ z Serwisem Pracy współpracuje ok. 11 tys. przedsiębiorstw, które zdajš sobie sprawę, jak ważne jest przedstawienie swojej działalnoœci na zewnštrz. Tchibo, Amazon czy NC+ to tylko niektóre z marek, które wykorzystujšc możliwoœci oferowane przez portal, docierajš do szerokiej grupy odbiorców, wœród których znajdujš się potencjalni pracownicy. W najnowszym rankingu Megapanel PBI/Gemius, Spółka znalazła się na 2 miejscu pod względem najpopularniejszych serwisów pracy.

 Dlaczego warto pisać opinie?

Niezależnie od tego, czy spojrzymy na opinie z perspektywy pracowników i kandydatów czy pracodawców, to okaże się, iż w obu przypadkach odgrywajš one bardzo ważnš rolę i warto je pisać. Pracownicy wyrażajšc swoje zdanie na temat pracy w firmie - atmosfery, benefitów, możliwoœci rozwoju itp. - w ogromnym stopniu ułatwiajš podjęcie decyzji dotyczšcej współpracy z markš tym, którzy stojš przed takim dylematem. Wszystko dlatego, że widzieli jak funkcjonuje ona od wewnštrz. Dysponujš zatem wiarygodnymi informacjami. Użytkownicy zapoznajšc się z nimi sš w stanie stwierdzić, czy firma dba o swój zespół i czy pracownicy sš dla niej ważni. Dzięki temu mogš podjšć racjonalnš decyzję zwišzanš ze współpracš z korporacjš. Wypowiadajšc się o przedsiębiorstwie w sposób pozytywny zwiększamy jego szansę na pozyskanie wartoœciowych specjalistów. Z kolei zwrócenie uwagi na pewne niedoskonałoœci może zniechęcić osoby zapoznajšce się z wpisami do aplikowania.

Z drugiej jednak strony krytyka pozwala marce zmieniać się na lepsze. Wycišgnięcie wniosków z komentarzy sprawia, że firma nie tylko nie będzie powielać już popełnionych błędów, ale również spadnie ryzyko wystšpienia innych. Co więcej, na podstawie opinii możliwe jest wprowadzanie zmian zgodnych z oczekiwaniami podwładnych. Tym samym nawet korporacja, która jeszcze jakiœ czas temu nie uchodziła za “pro-pracowniczš”, może zbudować swój pozytywny wizerunek jako pracodawcy. Między innymi z tych względów również oni powinni reagować na wpisy - nie ograniczajšc się jednak tylko do tych negatywnych. Wejœcie w interakcję z użytkownikiem jest oznakš szacunku, pokazaniem, że marce zależy na zdaniu swoich byłych lub wcišż obecnych pracowników i chce doskonalić się dla nich.

  

GoWork.pl funkcjonuje na rynku już od 12 lat. W tym czasie stał się nie tylko czołowym serwisem pracy w Polsce, zatrudniajšcym 2 000 osób i generujšcym przychody rzędu 65 mln zł, ale również największš bazš opinii o pracodawcach, które odgrywajš bardzo ważnš rolę zarówno dla pracowników, jak i samych pracodawców.

 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL