Praca, emerytury, renty

Zasiłek rodzinny - przykłady liczenia dochodu w rodzinie

www.sxc.hu
Podajemy przykłady, jak wyliczyć dochód w rodzinie, żeby sprawdzić, czy przysługuje jej zasiłek rodzinny

Zobacz także: Zasiłek rodzinny 2016: ile dostaniesz po przekroczeniu progu

Zobacz także: Zasiłek rodzinny 2012/2013: nowe kryterium dochodowe, wyższe zasiłki

Wysokość dochodu dla celów ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wylicza program komputerowy w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Jeśli ktoś nie zgadza się z decyzją o przyznaniu lub odmowie prawa do świadczenia, może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.

Dlatego wyliczenia, które zrobiliśmy na prośbę czytelników, mają charakter wyłącznie orientacyjny!

Wynika to z faktu, że czytelnicy - prosząc o wyliczenia - mogli nie poinformować nas o jakimś zdarzeniu (np. o uzyskaniu dochodu, o przekroczeniu w poprzednim okresie zasiłkowym limitu dochodu w rodzinie o dopuszczalną kwotę 68 zł.)

- Mamy czteroosobową rodzinę, w tym dwoje dzieci. Jak obliczyć dochód potrzebny do uzyskania świadczenia rodzinnego? Na zaświadczeniu z urzędu skarbowego mam podane:

przychód 35 650,60 zł

dochód 32 911,66 zł

podatek 0 zł

ubezpieczenie zdrowotne 2413,95 zł

ubezpieczenie społeczne 3591,88 zł

Jeśli przychody podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), to zmniejszamy je o:

- koszty uzyskania przychodu,

- należny podatek dochodowy od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz

- składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składkę zdrowotną, o którą należy zmniejszyć przychód, obliczamy według wzoru:

S = Sp (P-Sus)

Zatem:

S = 9 proc. x (35 650,60 zł - 3591,88 zł) = 2885,28 zł

Czytelnik nie podaje wysokości kosztów uzyskania przychodu. Możemy tylko przyjąć, że jest to różnica między przychodem a dochodem, czyli 2738,94 zł.

Dochód roczny w tej rodzinie wyniósł więc:

35 650,60 zł - 2738,94 zł - 3591,88 zł - 2885,28 zł = 26 434,50 zł

Miesięcznie, na osobę w rodzinie, dochód wyniósł: 550,71 zł. Jeżeli w rodzinie nie ma dziecka niepełnosprawnego, to dochód przekracza dopuszczalny limit 504 zł. Jeżeli jednak rodzina:

- dostawała zasiłek w poprzednim okresie zasiłkowym i

- w poprzednim okresie zasiłkowym nie korzystała z przekroczenia o 68 zł,

to obecne przekroczenie mieści się w dopuszczalnych granicach (504 zł + 68 zł).

- Jestem matką samotnie wychowującą. Mój dochód z PIT to:

przychód brutto: 15 388,61 zł

dochód brutto: 14 053,61 zł

składki na ubezpieczenie społeczne: 2090,89 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne:1018,14 zł

Czy przysługuje mi rodzinne?

Składkę zdrowotną, o którą należy zmniejszyć przychód, obliczamy według wzoru:

S = Sp (P-Sus)

Zatem:

S = 9 proc. x (15388,61 zł - 2090,89 zł) = 1196,80 zł

Czytelniczka nie podaje wysokości podatku należnego za 2009 r. Zakładamy, że wyniósł on 0 zł.

Nie podaje również wysokości kosztów uzyskania przychodu. Możemy tylko przyjąć, że jest to różnica między przychodem a dochodem, czyli 1335 zł

Dochód roczny w rodzinie czytelniczki wyniósł więc:

15 388,61 zł - 1335 zł - 2090,89 zł - 1196,80 zł = 10 765,92 zł

Miesięcznie, na osobę w rodzinie, dochód wyniósł 448,58 zł. Przy takim dochodzie czytelniczce będzie przysługiwać zasiłek rodzinny.

 Nasza rodzina jest 3-osobowa. Czy będzie mi przysługiwać zasiłek rodzinny, jeżeli w 2009 r.:

przychód wyniósł 29 436,41 zł

dochód wyniósł 28 101,41 zł

podatek należny to 270 zł

składki zdrowotne to 2124,27 zł

składki na ubezpieczenia społeczne to 2026,24 zł.

Składkę zdrowotną, o którą należy zmniejszyć przychód, obliczamy według wzoru:

S = Sp (P-Sus)

Zatem:

S = 9 proc. x (29 436,41 zł - 2026,24 zł) = 2466,92 zł

Czytelnik nie podaje wysokości kosztów uzyskania przychodu. Możemy zatem tylko założyć, że jest to różnica między przychodem a dochodem, czyli 1335 zł

Dochód roczny w rodzinie czytelnika wyniósł więc:

29 436,41 zł - 1335 zł - 270 zł - 2026,24 zł - 2466,91 zł = 23 338,25 zł

Miesięcznie, na osobę w rodzinie, dochód wyniósł 648,29 zł. To znacznie więcej niż limit dochodu wynikający z przepisów. Jest jednak pewien margines dodatkowego dochodu, który nie powoduje utraty zasiłku; jest to 68 zł.

Jeśli w rodzinie nie ma dziecka niepełnosprawnego, to i ten limit (572 zł = 504 zł + 68 zł) został przekroczony.

Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to dochód 648,29 zł mieści się w granicach dopuszczalnego przekroczenia (651 zł = 583 zł + 68 zł). Warunkiem jest jednak, by rodzina pobierała zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym i nie korzystała z tego przekroczenia. Na prawo do uzyskania zasiłku mogłaby też wpłynąć utrata dochodu.

 - Proszę o pomoc w wyliczeniu dochodu na osobę w sześcioosobowej rodzinie. W 2009 r. przychody uzyskały 4 osoby.

Oto dane:

Przychód: 46 289,73 zł + 9589 zł + 1797,41 zł + 2013,85 zł = 59 689,99 zł

Dochód brutto: 44 621,01 zł + 7920,28 zł + 1129,91 zł + 1235,10 zł = 54 906,30 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne: 5932,55 zł + 1314,57 zł + 246,43 zł + 276,12 zł = 7769,67 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2893,77 zł + 506,11 zł + 0 zł + 0 zł = 3399,88 zł

Wszyscy mają podatek należny 0 zł

Składkę zdrowotną, o którą należy zmniejszyć przychód, obliczamy według wzoru:

S = Sp (P-Sus)

Zatem:

S = 9 proc. x (59 689,99 zł - 7769,67 zł) = 4672,83 zł

Czytelnik nie podaje wysokości kosztów uzyskania przychodu. Możemy tylko założyć, że jest to różnica między przychodem a dochodem, czyli 4783,69 zł

Dochód roczny w rodzinie czytelnika wyniósł więc:

59 689,99 zł - 4783,69 zł - 7769,67 zł - 4672,83 zł = 42 463,80 zł

Miesięcznie, na osobę w rodzinie, dochód wyniósł 589,78 zł. Przekracza on nie tylko dopuszczalny limit 504 zł, a także limit powiększony o dopuszczalne przekroczenie o 68 zł ((572 zł = 504 zł + 68 zł), chyba że w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne; w takiej sytuacji - uwzględniając dopuszczalne przekroczenie, dochód mógłby wynieść 651 zł (583 zł + 68 zł).

Mając dziecko niepełnosprawne rodzina miałaby więc prawo do zasiłku, pod warunkiem, że:

- dostawała zasiłek w poprzednim okresie zasiłkowym i

- w poprzednim okresie zasiłkowym nie korzystała z przekroczenia o 68 zł,

Na prawo do uzyskania zasiłku mogłaby też wpłynąć utrata dochodu.

- Moja rodzina składa się z trzech osób. W poprzednim okresie zasiłkowym miałam przyznany zasiłek rodzinny i dodatek do tego zasiłku z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, na którym nadal pozostaję do 21 listopada 2011 r.

Podaję dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego za 2009 r.:

przychód brutto 30 424,67 zł

dochód 28 422,20 zł

podatek należny 1413 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 2523,20 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne 1320,93 zł

Proszę o pomoc w wyliczeniu dochodu.

Składkę zdrowotną, o którą należy zmniejszyć przychód, obliczamy według wzoru:

S = Sp (P-Sus)

Zatem:

S = 9 proc. x (30 424,67 zł - 2523,20 zł) = 2511,13 zł

Czytelniczka nie podaje wysokości kosztów uzyskania przychodu. Możemy zatem tylko przyjąć, że jest to różnica między przychodem a dochodem, czyli 2002,47 zł

Dochód roczny w rodzinie czytelniczki wyniósł więc:

30 424,67 zł - 2002,47 zł - 1413 zł - 2523,20 zł - 2511,13 zł = 21 974,87 zł

Miesięcznie, na osobę w rodzinie, dochód wyniósł 610,41 zł. Przekracza on nie tylko dopuszczalny limit 504 zł, a także limit powiększony o dopuszczalne przekroczenie o 68 zł ((572 zł = 504 zł + 68 zł), chyba że w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne; w takiej sytuacji - uwzględniając dopuszczalne przekroczenie, dochód mógłby wynieść 651 zł (583 zł + 68 zł).

Mając dziecko niepełnosprawne rodzina miałaby więc prawo do zasiłku, pod warunkiem, że:

- dostawała zasiłek w poprzednim okresie zasiłkowym i

- w poprzednim okresie zasiłkowym nie korzystała z przekroczenia o 68 zł,

Na prawo do uzyskania zasiłku mogłaby też wpłynąć utrata dochodu.

Źródło: rp.pl
UKRYJ KOMENTARZE KOMENTARZE RP.PL KOMENTARZE FACEBOOK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL