Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

ZUS: wniosek o emeryturę złożyło już blisko 15 tys. osób

Fotolia.com
Do godz. 13 wniosek o przyznanie emerytury złożyło blisko 15 tys. osób - poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Zapewnił, że pomimo dużego ruchu ZUS radzi sobie obsługš klientów. Pištek to pierwszy dzień składania wniosków w zwišzku z obniżeniem wieku emerytalnego.

1 paŸdziernika br. w życie wejdš przepisy, które przywracajš wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Wnioski emerytalne o przejœcie na emeryturę według nowych zasad można składać od 1 wrzeœnia.

Rzecznik poinformował, że w trzech warszawskich oddziałach Zakładu złożono ponad 1 tys. 300 wniosków, w Gdańsku 1 tys., w Kielcach 491, w Krakowie 492, Wałbrzychu 567.

Z kolei Szczecinie do godzin przedpołudniowych złożono 468 wniosków emerytalnych - poinformował dyrektor oddziału ZUS w Szczecinie Zbigniew Zalewski.

Œrednio wniosków o emerytury, renty i œwiadczenia przedemerytalne w pierwszym półroczu br. wpływało do szczecińskiego ZUS 1,5 tys. miesięcznie. Jak oszacował Zalewski, takich wniosków w paŸdzierniku br. może wpłynšć nawet ponad dziesięć razy więcej.

"Po otwarciu oddziałów ZUS na sale obsługi wlał się tłum wnioskodawców. Byliœmy jednak przygotowani nawet na odrobinę większy ruch" - powiedział Andrusiewicz. "Mieliœmy przygotowane dodatkowe stanowiska obsługi. Pracownicy ZUS kierowali ruchem tak, aby był on płynny" - dodał.

Zaznaczył, że największy ruch na salach obsługi ZUS został rozładowany do godz. 9. "Generalnie œredni czas oczekiwania to kilkanaœcie minut. Cały czas trwa płynna obsługa klientów" - zapewnił rzecznik.

Zwrócił uwagę, że pierwsi klienci w niektórych miastach pojawili się przed siedzibš ZUS o godz. 5 rano. "Nasi pracownicy reagowali na gromadzšce się osoby na zewnštrz i często otwierali sale obsługi nawet przed godz. 7, żeby rozładować ruch" - podkreœlił.

Zapewnił, że jeżeli ktoœ ma wyliczony kapitał poczštkowy, to wniosek o przyznanie emerytury będzie rozpatrzony w cišgu 30 dni. "Jeżeli ktoœ nie ma wyliczonego kapitału, to ten proces trwa trochę dłużej. Musimy zebrać dokumenty, sprawdzić je, czy sš prawidłowe" - zaznaczył Andrusiewicz. Zwrócił uwagę, że kapitału poczštkowego nie ma wyliczonego ok. 60 tys. osób.

Wnioski o przyznanie emerytury będzie można złożyć nie tylko w oddziałach ZUS, ale także w niektórych placówkach Poczty Polskiej. Gwarantuje to podpisane w czwartek porozumienie. Zgodnie z nim w placówkach pocztowych w wybranych miejscowoœciach zorganizowane będš dyżurne stanowiska ZUS, gdzie doradcy emerytalni wyjaœniajš zainteresowanym zmiany przepisów obniżajšcych wiek emerytalny, tłumaczš, od czego zależy wysokoœć emerytury i ile wyniesie ich œwiadczenie.

W urzędach pocztowych będš dostępne również materiały informacyjne ZUS dotyczšce usług doradcy ds. emerytalnych oraz informatory skierowane do przyszłych œwiadczeniobiorców. Planowane jest również wyœwietlanie spotów informacyjnych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL