Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Mosiński: 60 tys. dawnych działaczy opozycji skorzysta z dożywotniego dodatku do emerytury

123rf
Ok. 60 tys. osób skorzysta z dożywotniego dodatku do emerytury w wysokoœci 402 zł miesięcznie - poinformował w poniedziałek poseł Jan Mosiński (PiS). 31 sierpnia wchodzi w życie nowela ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Nowela gwarantuje dożywotnio osobom represjonowanym dodatek wysokoœci 402 zł miesięcznie.

„W Polsce jest blisko 60 tys. osób ze statusem poszkodowanego, jeœli chodzi o działaczy opozycji demokratycznej i osoby internowane. To jest ukłon państwa polskiego, rzšdu Prawa i Sprawiedliwoœci w kierunku tych ludzi. Platforma Obywatelska nie do końca rozumiała nasze intencje" - podkreœlił w poniedziałek na konferencji prasowej w Kaliszu Mosiński.

Dotychczas na mocy ustawy z 2015 roku œwiadczenie pieniężne w wysokoœci 400 zł mogło być przyznawane tylko jednorazowo wyłšcznie osobom posiadajšcym bardzo niskie dochody.

„Z dobrodziejstw państwa za czasów PO mogło więc skorzystać zaledwie około 300 działaczy Solidarnoœci, co było kpinš. Ustalono wówczas próg dochodowy, że osoby, które nie przekraczajš 120 procent najniższej emerytury mogš się ubiegać o taki dodatek jednorazowy, dlatego tak mało osób z niego skorzystało" - zaznaczył poseł.

Jak mówił, w szczególnych przypadkach szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – tak jak dotychczas – będzie przyznawał dodatkowš pomoc pieniężnš osobom uprawnionym, znajdujšcym się w trudnej sytuacji materialnej lub w zwišzku ze zdarzeniami losowymi. "Dawni działacze opozycji będš mogli otrzymać œrodki na częœciowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, czy (przystosowanie) pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa" - powiedział Mosiński.

Poseł PiS podkreœlił, że dodatek emerytalny mogš otrzymać wszyscy pokrzywdzeni, spełniajšcy warunki okreœlone w ustawie, niezależnie od preferencji politycznych. Takich osób jest blisko 60 tys. W Kaliszu zgłosiło się już 12 osób.

„Pomagamy w wypełnianiu wniosków, bo sam proces ubiegania się o dodatek nie jest łatwy. Trzeba mieć status działacza opozycji, albo być osobš, która została doœwiadczona działaniem służby w tamtych czasach" - mówił szef ZR NSZZ „S" Wielkopolska Płd. Jarosław Wilner.

Jak dodał osoba ubiegajšca się o œwiadczenie musi wystšpić do IPN-u z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej, potwierdzajšcej, że nie była działaczem na rzecz komunizmu. Następnie należy złożyć wniosek do Urzędu Kombatantów, z załšczeniem wczeœniej wydanego dokumentu z IPN-u oraz dowodów swojej działalnoœci.

„Z dowodami jest różnie, nie każdy z działaczy zbierał dowody i nie każdy stawał przed sšdem, czy też został złapany. Wówczas należy złożyć inny wniosek do IPN-u, o zebranie i przedstawienie materiałów dowodowych, czy osoba była represjonowana, czy też była działaczem" - podkreœlił Wilner. Zapewnił, że pomoc w wypełnieniu dokumentów zostanie udzielona każdej osobie, która się zgłosi.

Jak zaznaczył Mosiński data wejœcia w życie znowelizowanej ustawy jest symboliczna, zwišzana z rocznicš podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarnoœci.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL