Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Dezubekizacja: RPO będzie apelował o nowelizację ustawy obniżajšcej emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL

tv.rp.pl
Od poczštku pojawienia się ustawy dezubekizacyjnej otrzymałem ponad tysišc skarg; będę zdecydowanie apelował o nowelizację przepisów - poinformował w pištek rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Bodnar powiedział w TVN24, że od poczštku pojawienia się tzw. ustawy dezubekizacyjnej do biura RPO wpłynęło ponad tysišc skarg i przedstawiajš "różne sytuacje życiowe".

"Różne sytuacje osób, które, powiedziałbym, gdzieœ zaplštały się w wir tej ustawy w sposób zupełnie niepotrzebny i zbędny, bšdŸ też osób, które na przykład odziedziczyły renty po swoich mężach - czyli osoba, która nie żyje, miała jakiœ okres służby, była możliwoœć wyboru renty. Osoba, która odziedziczyła takš rentę, teraz nagle została dotknięta konsekwencjami tej ustawy" - mówił Bodnar.

"Będę zdecydowanie apelował o nowelizację tych przepisów. Wydaje mi się, że kolejne te przypadki też będš skłaniały do tego, żeby się jednak zastanowić nad tym, że ta ustawa ma zbyt szeroki zakres i powoduje po prostu zbyt wiele tragedii ludzkich" - dodał.

Tzw. ustawa dezubekizacyjna obniża emerytury i renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Na jej mocy, od paŸdziernika, emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie będš mogły być wyższe od œredniego œwiadczenia wypłacanego przez ZUS. Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy sprawdza IPN. Od decyzji obniżajšcej œwiadczenia przysługuje odwołanie do sšdu.

Zgodnie z przepisami szef MSWiA będzie mógł wyłšczyć z przepisów ustawy "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" osoby pełnišce służbę na rzecz totalitarnego państwa, ze względu na "krótkotrwałš służbę przed 31 lipca 1990 r. oraz rzetelnie wykonywanie zadań i obowišzków po 12 wrzeœnia 1989 r., w szczególnoœci z narażeniem życia".

W ustawie wymieniono cywilne, wojskowe instytucje i formacje, w których służba uważana będzie w myœl przepisów ustawy za służbę na rzecz totalitarnego państwa PRL. W katalogu IPN znalazły się m.in.: Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, a także jednostki organizacyjne podległe tym instytucjom.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL