Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Egzekucja komornicza: od 1 lipca 2017 nowe kwoty wolne od potršceń

Fotolia
Dobra wiadomoœć dla emerytów i rencistów. Od 1 lipca 2017 zwiększa się wysokoœć œwiadczeń, której komornik nie będzie mógł zajšć.

Podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mówi, że kwota wolna od zajęć komorniczych od 1 lipca br. będzie wynosić 75% œwiadczenia, nie zaœ 50%, jak było do tej pory. Oznacza to, że komornicy będš mogli zajšć wyłšcznie 25% kwoty brutto otrzymywanej przez dłużnika z tytułu œwiadczenia.

- To ważna zmiana, bo na nowelizacji prawa skorzystajš najbiedniejsi obywatele - podkreœlaRafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Co to oznacza dla dłużników? - Jeœli przykładowa Pani Basia otrzymuje emeryturę w wysokoœci 800 złotych, to komornik będzie mógł zajšć na poczet długu tylko 50 złotych. Dzięki temu Pani Basi pozostanie na koncie 750 zł do dyspozycji – tłumaczy Rafał Fronczek. - Niestety sprawy zadłużonych emerytów i rencistów coraz częœciej trafiajš do komorników. Dziadkowie biorš kredyty dla wnuków, a ci póŸniej ich nie spłacajš – podsumowuje Rafał Fronczek. Jak mówiš komornicy, takie sprawy sš bardzo trudne dla wszystkich stron postępowania. Zarówno dla samych dłużników, jak i komorników czy wierzycieli, którzy chcš swoje pienišdze odzyskać.

Nowe przepisy nie dotyczš sytuacji, w której komornik zajmuje œrodki za niepłacone alimenty.

Kwoty wolne od potršceń komorniczych obowišzujšce od 1 lipca br.:

- 750 złotych – emerytury i renty z tytułu całkowitej zdolnoœci do pracy (dotychczas kwota wolna od potršceń wynosiła 500 zł);

- 562,50 złotych - renty z tytułu częœciowej niezdolnoœci do pracy (dotychczas kwota wolna od potršceń wynosiła 375 złotych).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL