Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Poszukiwanie pracy

Czeski startup chce zrewolucjonizować polski rynek pracy

123rf.com
Należšcy do lidera rynku ofert pracy i rekrutacji w Czechach startup wystartował właœnie w Polsce z aplikacjš Profinaut. Jej twórcy opisujš jš jako Ubera na rynku pracy.

Umożliwia ona bowiem profesjonalistom elastyczne zarabianie dzięki swoim umiejętnoœciom, a firmom szybkie znalezienie odpowiednich kompetencji. Adam Hazdra, jeden z założycieli aplikacji, podkreœla, że Profinaut chce uwolnić rynek pracy. Dzięki aplikacji każdy, zarówno tzw. freelancer, jak i np. pracownik korporacji, może w dowolnym momencie zaoferować swoje usługi na platformie, nawet w niewielkim wymiarze czasu. Usługami takich pracowników mogš być z kolei zainteresowani managerowie dużych firm, jak też małe przedsiębiorstwa i organizacje pozarzšdowe.

- Dzięki aplikacji uzyskajš dostęp do najlepszej wiedzy na rynku, bez wymogu stałego zatrudnienia. Profinaut nie jest konkurencjš dla pracodawców i działów HR. Większoœć naszych użytkowników, to nie sš osoby chcšce zmienić pracę, wręcz przeciwnie - nadal chcš wykonywać dotychczasowe obowišzki, ale równoczeœnie szukajš dodatkowej œcieżki rozwoju zawodowego - tłumaczy Hazdra.

Wierzy on, że w firmach istnieje ogromny potencjał wiedzy i doœwiadczenia, który można uwolnić i wykorzystać. Według ostatniego raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów 2016" 45 proc. pracodawców w Polsce deklaruje trudnoœci w pozyskaniu pracowników. To nie tylko najwyższy odsetek od 6 lat, ale również wynik wyższy niż œrednia z badanych przez Manpower 43 krajów.

W aplikacji Profinaut wprowadzono system rekomendacji. Każdy może dać i otrzymać rekomendacje od innych użytkowników, z którymi miał okazję współpracować oraz oceniany jest przez swoich zleceniodawców po zakończeniu projektu. Im więcej poleceń, tym jego profil znajduje się wyżej w wynikach wyszukiwania. Jeszcze przed oficjalnym startem platformy zapisało się do niej ponad pół tysišca profesjonalistów z Czech i Polski.

- Mamy ambitne cele na ten rok, zamierzamy sięgnšć pułapu 10 tys. użytkowników, a w planach sš już kolejne funkcjonalnoœci - zapowiada Piotr Nejman, odpowiedzialny za rozwój aplikacji na polskim rynku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL