Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełdowe spółki IT ostro konkurujš o pracowników

123RF
Spółki publiczne – także z branży IT – muszš ujawniać w sprawozdaniach finansowych dane o zatrudnieniu i płacach. Nie należy jednak wycišgać z nich pochopnych wniosków.

Branża IT jest specyficzna m.in. z uwagi na formę zatrudniania pracowników. W wielu firmach ze œwiecš trzeba szukać zatrudnionych na klasycznych etatach – dominujš osoby prowadzšce własnš działalnoœć, które pracujš na umowę o dzieło lub zlecenie. Dlatego kalkulacja œredniej płacy, bazujšca na danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, może być obarczona dużym błędem.

Dobitnie pokazujš to przykłady spółek notowanych na warszawskiej giełdzie – chociażby tych działajšcych w segmencie gier. Rozwija się on w ekspresowym tempie i studia deweloperskie wręcz bijš się o specjalistów.

Informacji o tym, ile wynosi œrednie wynagrodzenie np. w CD Projekcie czy w 11 bit studios, nie znajdziemy w żadnych ogólnodostępnych materiałach. Natomiast gdybyœmy chcieli wyliczyć je sami, to oprócz pozycji „wynagrodzenia" musimy uwzględnić również „usługi obce", bo to właœnie tam ukrywa się większoœć płac. Problem jest również z uwzględnieniem odpowiedniej liczby zatrudn...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL