Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Sporów z urzędem skarbowym powinno być mniej

123RF
Po przegranej w sšdzie minister finansów będzie musiał wydać interpretację chronišcš wszystkich podatników.

Jest szansa na ujednolicenie interpretacji. Jeœli fiskus przegra w sšdzie, minister finansów powinien wydać korzystnš dla podatników interpretację ogólnš – wynika z przedstawionej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego konstytucji biznesu.

– Taka zasada jest potrzebna, fiskus od wielu lat nie respektuje orzecznictwa – mówi Michał Roszkowski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Accreo. – Nie ustępuje, nawet gdy sšd regularnie staje po stronie podatników.

– Wyroków potwierdzajšcych, że spółki komandytowo-akcyjne, w których wspólnikiem jest osoba fizyczna, mogły rozliczać podatek na korzystnych zasadach, jest już ponad sto – mówi Konrad Turzyński, doradca podatkowy w kancelarii KNDP. – Niekorzystnego dla podatników żadnego. Skarbówka się jednak tym nie przejmuje. Konsekwentnie skarży niekorzystne dla siebie orzeczenia wojewódzkich sšdów administracyjnych.

Wyrok wišże w sprawie

– Fiskus nie przestrzega też wyroków w sprawach dotyczšcych wymiany udziałów, rozliczenia majštku po likwidacji spółki czy ryczałtów na samochody dla pracowników. Na powoływane orzecznictwo skarbówka ma formułkę, że wyrok wišże tylko w danej sprawie – dodaje Turzyński.

Ma się to zmienić. Jeœli wydana po przegranej w Naczelnym Sšdzie Administracyjnym interpretacja indywidualna będzie niezgodna z innymi, minister finansów będzie musiał ujednolicić stanowisko fiskusa. W tym celu powinien wydać interpretację ogólnš.

Trzeba ujednolicić

– To dobre rozwišzanie, powinno ograniczyć spory z urzędnikami – mówi Michał Roszkowski. – Trzeba je tylko doprecyzować. Chociażby o wskazanie terminu, w jakim minister finansów powinien wydać interpretację ogólnš i okreœlenie konsekwencji, jeœli tego nie zrobi.

Konrad Turzyński dodaje, że interpretacja ogólna chroni wszystkich podatników, którzy się do niej zastosujš.

– Szkoda, że minister je tak rzadko wydaje, po zmianie powinien to robić częœciej.

Nowe regulacje sš w projekcie ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców i majš obowišzywać od 1 czerwca 2017 r. Nadzieje podatników budzi też przyjęta już przez Sejm ustawa o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców. Przewiduje, że minister finansów będzie wydawać tzw. objaœnienia, a ci, którzy się do nich zastosujš, będš chronieni przed urzędnikami. Zabezpieczeni zostanš też podatnicy, którzy kierowali się „utrwalonš praktykš interpretacyjnš".

etap legislacyjny: uzgodnienia resortowe i konsultacje społeczne

Opinia:

Przemysław Ruchlicki, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej

Niejednolite interpretacje i nieprzestrzeganie wyroków sšdowych przez fiskusa to główne bolšczki przedsiębiorców. Propozycja rzšdu daje nadzieję, że praktyka skarbówki się zmieni. Oczywiœcie trochę to potrwa, nim interpretacje zostanš ujednolicone. Przejœcie całej drogi – od niekorzystnej interpretacji po wyrok NSA i zmianę stanowiska fiskusa – może zajšć kilka lat. Sprawa może być już dawno nieaktualna. W każdym razie proponowany przepis należy ocenić pozytywnie. Choć trzeba podkreœlić, że już teraz minister finansów ma obowišzek reagowania na orzecznictwo. Z ordynacji podatkowej wynika bowiem, że powinien dšżyć do jednolitego stosowania przepisów, bioršc pod uwagę wyroki sšdów. Niestety, skarbówce potrzebne sš dodatkowe, bardziej szczegółowe regulacje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL