Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Cyfrowa pułapka JPK

123RF
W nowym roku wszyscy płacšcy VAT przedsiębiorcy będš przesyłać ewidencję sprzedaży i zakupów w elektronicznym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Także ci najmniejsi, którzy do tej pory wypełniali jš ręcznie. I zanosili do urzędu skarbowego papierowe deklaracje.

Ministerstwo Finansów wierzy, że sobie poradzš. Robi konferencje, przygotowuje spoty promocyjne, publikuje na swojej stronie internetowej poradniki. Nakazało też urzędom skarbowym organizację szkoleń dla przedsiębiorców pod wdzięcznš nazwš „Wtorki z JPK".

Byłem na jednym z nich. – Dopiero wczoraj po południu dostaliœmy prezentację i sami jeszcze jej dokładnie nie znamy – uprzedziła na poczštku prowadzšca szkolenie. Okazało się też, że częœć uczestników jest jeszcze w epoce papieru i przygodę z JPK muszš zaczšć od inwestycji w nowoczesnoœć.

– Tak, trzeba kupić komputer i założyć internet – potwierdzajš prowadzšcy szkolenie.

Ale prezentacja idzie w miarę gładko. Dowiadujemy się, że Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa. Ewidencje VAT w tym formacie składajš już większe firmy (na razie około 107 tys. przedsiębiorstw), a do 25 lutego muszš go też przesłać mikroprzedsiębiorcy (około 1,5 mln). Obowišzek nie dotyczy tych, którzy sš zwolnieni z VAT.

Pozostali będš wysyłać plik co miesišc, nawet jeœli składajš deklaracje kwartalne. Gdy nie majš nic do wykazania, jeœli chodzi o sprzedaż i zakupy, wyœlš plik zerowy. Ci, którzy zorientujš się, że nie zdšżš, mogš złożyć wniosek (umotywowany) o odroczenie terminu.

Od lipca przyszłego roku skarbówka może też zażšdać innych ewidencji, np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy rejestru towarów w magazynie – w elektronicznym formacie. Przepisy już sš w Dzienniku Ustaw, nie da się ich cofnšć.

JPK ma usprawnić i skrócić kontrole, ułatwić walkę z oszustami, zwiększyć wiarygodnoœć firmy w obrocie gospodarczym. Jeœli skarbówka wykryje rozbieżnoœci w ewidencjach (np. inne kwoty podatku należnego u sprzedawcy i naliczonego u nabywcy), będzie powiadamiać przedsiębiorców telefonicznie albo mailowo. Za niezłożenie pliku grozi grzywna. Wszystko jasne.

Potem jednak zaczynajš się schody. Pobierz arkusz kalkulacyjny i tabelę, wypełnij jš w formacie CSV, przyporzšdkuj numery pól z deklaracji numerom kolumn z pliku, nie modyfikuj częœci po literze T, zapisz, odnajdŸ, uruchom aplikację Klient 2.0, sprawdŸ aktualizację, wybierz folder w okienku, przekonwertuj plik z CSV na XML. I tak dalej, i tym podobne. Na koniec podpisz profilem zaufanym (oczywiœcie wczeœniej trzeba go założyć).

Jeœli wszystko się udało, pojawi się komunikat „200", jeœli nie – „400".

– Nam wyskoczył komunikat 400, ale to nie znaczy, że przedsiębiorcy sobie nie poradzš – podsumowała pani prowadzšca szkolenie...

– Życia mi nie wystarczy, żeby to wypełnić – skwitował mój sšsiad.

Proœba do Ministerstwa Finansów: zróbcie to tak, żeby... wystarczyło.

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i wskazujemy na bariery utrudniajšce funkcjonowanie polskich firm.

Przedsiębiorco! Jeœli coœ ogranicz Twój biznes, napisz monitor@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL