Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

#RZECZoPRAWIE - Jacek Matarewicz: niekaranie za błędy na fakturach VAT

Jacek Matarewicz
rp.pl
O tym, czy przedsiębiorcy rzeczywiœcie mogš wierzyć w zapewnienia resortu sprawiedliwoœci o niekaraniu za błędy na fakturach VAT - w œrodowym programie #RZECZoPRAWIE mówił Jacek Matarewicz, doradca podatkowy, adwokat w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

- Prawo podatkowe nie powinno być narzędziem represji wobec przedsiębiorców – stwierdził w dzisiejszym programie #RZECZoPRAWIE Jacek Matarewicz, doradca podatkowy, adwokat w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Jego zdaniem przedsiębiorcy sš apolityczni. Chcš robić biznes i powinno się im stworzyć do tego odpowiednie warunki.

- Jeœli chodzi o oszustów to zaostrzenie kar jest œwietnym rozwišzaniem. Zawsze jest to element odstraszajšcy ale obawiam się, że oberwie się wszystkim – zaznaczył goœć programu.

- Być może to, że sšdy nie orzekajš kary bezwzględnego pozbawienia wolnoœci spowodowane jest tym, że błędnie okreœlono gradację kary – dodał.

Zdaniem Makarewicza problemem jest to, że organy podatkowe zbyt póŸno dowiadujš się i interweniujš w sprawie przestępstw podatkowych, tzn. albo gdy firma już nie ma majštku, albo nie istnieje.

- Bez gwarancji procesowej w kodeksie karnym, zapewnienia Ministerstwa Sprawiedliwoœci, że przedsiębiorcy nie będš karani za błędy na fakturach, nie majš żadnej wartoœci – stwierdził adwokat w rozmowie z Annš Wojdš.

- Nowe przepisy powinniœmy stosować z zachowaniem zdrowego rozsšdku – podkreœlił na koniec programu Jacek Makarewicz.

Zobacz wideo: Jacek Matarewicz – Kary za oszustwa podatkowe

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL