Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Zbigniew Wiliński: wiem, że przedsiębiorcy poradzš sobie z JPK

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Rozmowa | Zbigniew Wiliński zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w MF

Rz: Zapytałem kilku znajomych prowadzšcych jednoosobowe, domowe firmy, czy sš przygotowani na wysyłanie ewidencji VAT w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Nikt nie wiedział, o co mi chodzi. Co pan na to?

Zbigniew Wiliński: Wiem, że niektórzy przedsiębiorcy faktycznie jeszcze nie zdajš sobie sprawy z czekajšcego ich od 1 stycznia 2018 r. nowego obowišzku. Wiem również, że osoby prowadzšce firmy szybko się uczš. To utwierdza mnie w przekonaniu, że z JPK sobie poradzš. Tym bardziej że zmianom towarzyszy kampania informacyjna Ministerstwa Finansów.

Pierwszy raz plik JPK będzie musiało wysłać około 1,5 mln mikroprzedsiębiorców. Z naszych szacunków wynika, że tylko 1/3 ma księgowych. Równoczeœnie częœć z nich to firmy z profesjonalnš obsługš księgowš – w tej kategorii mieszczš się przecież ci, których roczny obrót dochodzi do 2 mln euro.

Znam takich, którzy prowadzš jeszcze wszystkie ewidencje na papierze. Co majš zrobić w nowym roku?

Od 1 stycznia majš dwa zadania. Pierwsze: prowadzić ewidencję VAT, tj. rejestr sprzedaży i zakupów, wyłšcznie w formie elektronicznej. Drugie: dane z ewidencji przekazywać co miesišc do systemu Ministerstwa Finansów w formie JPK. Przepisy nie mówiš, jak taka ewidencja ma dokładnie wyglšdać. Istotne, aby można było na jej podstawie prawidłowo sporzšdzić deklarację podatkowš. Może to być np. zwykła tabelka.

Coœ takiego jak oferuje na swojej stronie Ministerstwo Finansów?

Udostępniliœmy przedsiębiorcom arkusz kalkulacyjny w bezpłatnym formacie csv. Jego prawidłowe wypełnienie oznacza spełnienie warunku prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej.

Zajrzałem tam i zobaczyłem mnóstwo niezrozumiałych znaków.

Szczegółowe zasady wypełniania arkusza zamieszczone sš w instrukcji na stronie jpk.mf.gov.pl. Co istotne, numery pól podporzšdkowane sš numeracji w deklaracji. Chodzi o to, aby dane z ewidencji odpowiadały zapisom w deklaracji.

Co zrobić po wypełnieniu arkusza?

Pobrać bezpłatnš aplikację Klient JPK 2.0, która służy do wysłania pliku JPK. Potrzebny jest też profil zaufany. Po wysyłce należy pobrać urzędowe poœwiadczenie odbioru.

Czy nie da się proœciej?

Na razie nie, ale już w grudniu planujemy udostępnić nowš aplikację. Zastšpi ona arkusz csv i aplikację Klient JPK 2.0. Mikroprzedsiębiorca wpisze tam faktury. One automatycznie przeniosš się do ewidencji, potem będzie można wygenerować JPK oraz deklarację. To będzie bardzo proste rozwišzanie.

Ministerstwo zachęca mikroprzedsiębiorców do wysyłania JPK już teraz. Czy jest sens trudzić się z aktualnš aplikacjš, skoro w grudniu ma być udostępniona prostsza?

Tak, już teraz zachęcamy mikroprzedsiębiorców do składania elektronicznych ewidencji. Ci, którzy skorzystajš z tej możliwoœci, otrzymajš szybszy zwrot VAT – w cišgu 25 dni.

Około 107 tys. większych firm już składa JPK. Co robiš urzędnicy, jeœli wykryjš w nich błędy?

Przedsiębiorcy otrzymujš telefoniczne albo mailowe powiadomienie. Błędy mogš poprawić samodzielnie, nie trzeba kontaktować się z urzędem. Taka korekta nie powoduje żadnych konsekwencji.

Ile skarbówka wyłapuje takich błędów?

20–30 tys. miesięcznie. Do przedsiębiorców wysyłamy miesięcznie około 2 tys. telefonicznych i mailowych powiadomień. Różnica w tych liczbach wynika głównie z tego, że wielu przedsiębiorców nie udostępniło nam telefonu ani maila. Do nich wysyłane jest wezwanie na adres firmy. Wezwanie dostajš też ci, którzy nie reagujš na powiadomienia – nie korygujš rozliczenia, nie kontaktujš się z urzędem. Brak reakcji na wezwanie z urzędu jest obarczone ryzykiem poniesienia sankcji finansowych.

Zbigniew Wiliński zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w MF

—rozmawiał Przemysław Wojtasik

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL