Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Firmy zawyżajš koszty internetu. Fiskus ostrzega.

Fotolia.com
Przedsiębiorcy rozliczajšcy w firmie pakiety telewizyjno-internetowe mogš mieć problemy z fiskusem.

Cała kwota z faktury za dostęp do sieci i telewizję pomniejszy podatek – tak sš kuszeni przedsiębiorcy przez sprzedawców mediów. Ministerstwo Finansów przestrzega jednak: manipulowanie cenami sprzedawanych w pakietach usług może spowodować nieprawidłowe rozliczenie podatkowych kosztów.

Chodzi o oferowane ostatnio przez operatorów telekomunikacyjnych pakiety telewizyjno-internetowe.

– Handlowcy dzwoniš do osób majšcych zarejestrowanš w domu działalnoœć gospodarczš. Proponujš im zmianę warunków umowy na internet i telewizję. Kuszš zaliczeniem całego wydatku do podatkowych kosztów – opowiadajš czytelnicy.

Wymierne korzyœci

Jakie sš z tego korzyœci? Załóżmy, że klient płaci miesięcznie za internet 20 zł, a za telewizję 80 zł. Internet wykorzystuje w działalnoœci, wrzuca więc do kosztów 20 zł. Po zmianie umowy zapłaci za dostęp do sieci 100 zł, za telewizję nic. Do kosztów ma zaliczyć całš kwotę.

– Dzięki wrzuceniu wydatku do kosztów oszczędzamy jego częœć (18, 19 lub 32 proc., w zależnoœci od tego, jaki podatek płaci przedsiębiorca). Nawet gdy po zmianie umowy za cały pakiet wyjdzie trochę drożej (bo operator też będzie chciał zarobić), to klient, dzięki oszczędnoœciom na podatku, finansowo zyskuje – tłumaczy Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Zapytaliœmy Ministerstwo Finansów, czy po proponowanej zmianie warunków umowy przedsiębiorca nadal będzie mógł odliczać internet (oczywiœcie przy założeniu, że jest wykorzystywany w firmie). Odpowiedziało, że takie manipulowanie cenami może prowadzić do błędnego rozliczenia kosztów.

Ryzyko sporu

– Całkowicie się z tym zgadzam – mówi Piotr Œwiniarski, adwokat w kancelarii Mikulski & Partnerzy. – Fiskus ma prawo zakwestionować rozliczenie, jeœli widzi, że warunki transakcji nie odpowiadajš rzeczywistoœci. Dlatego zawieranie takich „korzystnych podatkowo" umów jest ryzykowne dla przedsiębiorców.

Ostrożnoœć zaleca też Grzegorz Gębka.

– Przedsiębiorca mógłby argumentować, że skorzystał z rynkowej, dostępnej dla wszystkich oferty. Ale skarbówka jest wyczulona na takie optymalizacje i trzeba się liczyć ze sporem – mówi.

Ministerstwo podkreœla też, że żonglowanie cenami usług może powodować skutki po stronie operatora. Nieodpłatne œwiadczenie usług telewizyjnych może uzasadniać wyłšczenie z kosztów niektórych wydatków, np. opłat za prawa do transmisji.

prof. Adam Mariański - Uniwersytet Łódzki, adwokat i doradca podatkowy w kancelarii Mariański Group

Skarbówka może się przyjrzeć rozliczeniom firm, które korzystajš z pakietów internetowo-telewizyjnych i zaliczajš wszystkie wydatki do podatkowych kosztów. Urzędnikom trudno jednak będzie znaleŸć podstawę prawnš do zakwestionowania takich rozliczeń. Klauzula unikania opodatkowania tu nie pasuje. Zawarcie umowy z operatorem telekomunikacyjnym nie jest przecież sztucznym działaniem. Poza tym klauzulę stosuje się tylko do korzyœci podatkowych powyżej 100 tys. zł rocznie, a tu chodzi o znacznie mniejsze kwoty. Oczywiœcie dysproporcja w cenach za usługi telewizyjne i dostęp do sieci może wzbudzić podejrzenia urzędników, ale jeœli przedsiębiorca faktycznie wykorzystuje internet w działalnoœci, powinien mieć prawo do rozliczenia wydatku w kosztach. Większe problemy z takimi umowami – jak zresztš pisze ministerstwo – mogš mieć operatorzy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL