Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

#RZECZoPRAWIE - Arkadiusz Łagowski: fiskus dopomina się o podatki w bardziej przyjazny sposób

Arkadiusz Łagowski
rp.pl
Przyjazny, nieurzędowy język pism, jakie organy podatkowe wysyłajš do podatników w sprawie zaległoœci podatkowych przynosi efekty: 43-48-proc. œcišgalnoœć zaległoœci.

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, fiskus jest coraz przyjaŸniejszy. Zanim wytoczy ciężkie działa, zachęca do zapłaty podatku. O niestandardowych działaniach fiskusa Anna Wojda rozmawiała w programie #RZECZoPRAWIE z Arkadiuszem Łagowskim, członkiem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, doradcš podatkowy w Grant Thornton.

- Ta zmiana podejœcia organów podatkowych na bardziej miękkie przejawia się w trzech  obszarach. Pierwszy to wysyłka pism, w których organy podatkowe nie używajš formalnego, urzędowego języka, nie podajš w nich podstawy prawnej, nie straszš egzekucjš, a jedynie wzywajš do zapłaty podatku. W przyjazny sposób organy podatkowe  wskazywały np., że sšsiedzi już zapłacili podatki albo odwoływały się do interesu publicznego ("powinieneœ zapłacić, bo z podatków finansowane sš szkoły i przedszkola"), choć były i takie, w których organy podatkowe informowały, że jeœli zaległoœć nie zostanie zapłacona, fiskus będzie musiał egzekwować jš z rachunku bankowego podatnika - mówił goœć poniedziałkowego programu #RZECZoPRAWIE.

Czy to daje efekty? Okazuje się, że tak. Jak powiedział Arkadiusz Łagowski, w przypadku standardowych pism skarbówki œciagalnoœć należnoœci podatkowych wynosi ok. 40 proc.,  a w przypadku tych bardziej "ludzkich"  43-48 proc. Te 8 proc. to bardzo dużo w skali kraju. Przy czym widać ciekawš tendencję: największš podatnoœć na takš łagodnš perswazję wykazujš ludzie młodzi. Im starszy podatnik tym skłonnoœć do zapłaty po otrzymaniu takiego pisma jest mniejsza.

Taki sposób egzekwowania należnoœci podatkowych czy rozkładanie należnoœci na raty jest korzystny dla fiskusa – nie trzeba angażować służb do egzekucji.

Drugim przejawem nowego podejœcia skarbówki jest wydawanie przez Ministra Finansów ostrzeżeń dotyczšcych agresywnych optymalizacji i próœb o skorygowanie rozliczeń. Sš wydawane głównie w sprawach większej wagi, ale nie tylko. Ostatnio fiskus ostrzegał przed praktyka rejestrowania za granicš np. w Czechach, luksusowych samochodów, żeby nie płacić w Polsce akcyzy. To sprawy mniejszego kalibru, bo korzyœci podatnika nie przewyższajš w takich przypadkach 100 tys. zł, czyli sš poniżej progu, od którego stosować można klauzulę o unikaniu opodatkowania. Fiskus nie chce się angażować  w takie drobne sprawy, ale wie o takich wštpliwych praktykach  i liczy, że ostrzeżenie nakłoni podatników do korekty rozliczenia.

Trzecim polem działań, które wpisujš się w miękkie podejœcie organów podatkowych, jest zapowiedziany przez wiceministra Gruzę kodeks dobrych praktyk, czyli pewnych zachowań zalecanych podatnikom. Ci, którzy będš się do nich stosować, będš uznawani przez administrację podatkowš za pozostajšcych w dobrej wierze i będš mogli uwolnić się od zarzutu niestarannoœci przy zawieraniu umowy z kontrahentem, gdy ten okaże się oszustem wyłudzajšcym VAT. Sami będš mogli ten VAT odliczyć. Konfederacja  Lewiatan chce się włšczyć w opracowanie tego kodeksu.

- Wyœlemy do przedsiębiorców z różnych branż ankietę z proœbš o wskazanie, jakie praktyki stosujš, czy powinny być zmienione. Tak, żeby opracować taki katalog z ministerstwem. Zależy nam na tym, by wyeliminować nieuczciwe praktyki, żeby  uczciwi przedsiębiorcy nie nie musieli odpowiadać za nieuczciwych, aby nie dochodziło do zaburzenia uczciwej konkurencji  - zapewnił Arkadiusz Łagowski.

#RZECZoPRAWIE - Arkadiusz Łagowski:

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL