Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Firmom trudniej o interpretację prawa

123RF
Fiskus nie chce wyjaœniać przepisów, zasłaniajšc się klauzulš obejœcia prawa. Sšdy przyznajš mu rację.

Sš już pierwsze wyroki potwierdzajšce, że skarbówka może odmawiać wydawania interpretacji, powołujšc się na obowišzujšce od 15 lipca 2016 r. przepisy o unikaniu opodatkowania.

– Wojewódzki Sšd Administracyjny w Łodzi przyznał, że klauzula obejœcia prawa może mieć zastosowanie do wypłaty zysków w spółce komandytowej, która powstała z przekształcenia spółki z o.o. A warszawski WSA, że unikaniem opodatkowania może być darowizna między braćmi – mówi Marek Kolibski, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii KNDP, która reprezentowała podatników w tych sprawach. Dodaje, że skarbówka odmówiła interpretacji, twierdzšc, że podatnicy powinni wystšpić o opinię zabezpieczajšcš za 20 tys. zł.

Po co ryzykować

Takich odmów jest coraz więcej. Ministerstwo Finansów poinformowało „Rzeczpospolitš", że od wejœcia w życie klauzuli obejœcia prawa wydano ich już prawie szeœćset.

– Nie bardzo rozumiem, dlaczego skarbówka tak często odmawia podatnikom, a sšdy to aprobujš – mówi Gerard DŸwigała, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii DŸwigała, Ratajczak i Wspólnicy. – Przecież, jeœli w postępowaniu podatkowym okaże się, że powinna mieć zastosowanie klauzula obejœcia prawa, interpretacja i tak nie chroni pytajšcego.

– Wiele firm przestało już występować z wnioskami do skarbówki. Wychodzš z założenia, że nie ma sensu zdradzać fiskusowi swoich planów. Po pierwsze, może w ogóle nie wydać interpretacji, po drugie, nawet otrzymanie pozytywnej nie zabezpiecza ich przed zastosowaniem klauzuli. Lepiej więc przeprowadzić transakcję po cichu – mówi doradca podatkowy Tomasz Piekielnik.

Kiedy optymalizacja

Przypomnijmy, że klauzula pozwala kwestionować czynnoœci dajšce podatkowe korzyœci powyżej 100 tys. zł (w podatkach dochodowych rocznie).

– Skarbówka zakłada, że unikaniu opodatkowania służš takie czynnoœci jak przekształcenie spółki czy aport majštku – mówi Tomasz Piekielnik.

Skarbówka wydaje rocznie prawie 40 tys. interpretacji indywidualnych. W 2016 r. ich liczba jednak zmalała.

– Można się uprzeć, że każde działanie przedsiębiorcy przynoszšce mu jakiœ zysk staje się niedozwolone – dodaje Gerard DŸwigała.

– Klauzula miała zapobiegać agresywnej optymalizacji, czyli sztucznym konstrukcjom, głównie z wykorzystaniem spółek zagranicznych, skutkujšcym zaniżaniem dochodu – mówi Marek Kolibski. – Tymczasem stała się furtkš do odmowy wydawania interpretacji indywidualnych, nawet w prostych i wydawałoby się oczywistych sprawach.

Eksperci nie majš wštpliwoœci, że korzystne dla fiskusa wyroki jeszcze go oœmielš. – Utrzymanie przez sšdy postanowień o odmowie wydawania interpretacji zwiększy tę szkodliwš dla firm praktykę – mówi Marek Kolibski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL