Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Urzędnicy KAS majš dostawać premie za decyzje na niekorzyść podatników

123RF
Urzędnicy majš być premiowani za decyzje na niekorzyœć podatników. MF: poprawimy to.

Walka podatnika z fiskusem, i tak dziœ niełatwa, staje się coraz bardziej skomplikowana. Wdrażana od 1 marca reforma administracji skarbowej może tę walkę jeszcze utrudnić. Obok rozszerzonych uprawnień kontroli celno-skarbowej pojawiajš się bowiem nowe niekorzystne przepisy.

Projekt rozporzšdzenia ministra rozwoju i finansów ma w założeniu motywować urzędników skarbowych do lepszej pracy. Tymczasem zakłada fikcję dwuinstancyjnego postępowania, które i tak ma się zakończyć... na niekorzyœć podatnika. Dziœ, gdy ten ostatni odwołuje się od decyzji urzędu skarbowego, aż w jednej czwartej spraw wygrywa. W niekorzystnym projekcie zapisano, że jednym z kryteriów przyznawania dodatków do pensji urzędników ma być „skutecznoœć postępowań", rozumiana jako utrzymywanie w mocy przez organ odwoławczy decyzji wydanych w pierwszej instancji. Po co więc odwoływać się od decyzji urzędu skarbowego do izby administracji skarbowej, skoro urzędnik rozpatrujšcy odwołanie będzie premiowany za to, by po prostu powtórzyć pierwotnš decyzję? – Zapis projektu czytany dosłownie rzeczywiœcie mógłby oznaczać, że traci sens istnienie drugiej instancji w postępowaniu podatkowym – ocenia Michał Roszkowski, radca prawny i partner w firmie doradczej Accreo.

Według projektu premia ma być niebagatelna, bo sięgnie nawet połowy wynagrodzenia urzędnika.

Zapytaliœmy resort finansów o sens takiego rozwišzania. – Projekt rozporzšdzenia został w tym fragmencie doœć niefortunnie sformułowany i zostanie poprawiony – przyznaje Tomasz Stršk, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w resorcie finansów. I dodaje, że ministerstwo chce wprowadzić mechanizm, który będzie zmuszał do rzetelnej weryfikacji decyzji wydanych w I instancji. – Nie było naszš intencjš nagradzanie urzędników, którzy mechanicznie przepisywaliby wczeœniej podjęte decyzje – deklaruje Stršk.

– Kwestia wynagrodzeń urzędników jest niezwykle istotna, aczkolwiek powinno się ich nagradzać tylko za działanie zgodne z literš prawa – ocenia Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP. – Premiowanie postawy profiskalnej byłoby zaprzeczeniem jednego z głównych założeń reformy skarbowoœci, czyli zmiany urzędniczej mentalnoœci.

Druga instancja zniknie w kontrolach celno-skarbowych (w założeniu – nastawionych na œciganie oszustów). Natomiast w zwykłym postępowaniu podatkowym nadal pozostanie. MF twierdzi, że reforma administracji skarbowej przyspieszy rozpatrywanie spraw. – Jednak filozofia działania fiskusa po tej reformie jest nastawiona przede wszystkim na sprawny pobór podatków, a ewentualne pretensje podatników majš być załatwiane dopiero na etapie sšdów administracyjnych – uważa Michał Roszkowski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL