Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Firmy poczekajš na kodeks należytej staranności

Adobe Stock
Ministerstwo Finansów nie zakończyło jeszcze prac nad kodeksem należytej starannoœci. Nie ma też decyzji dotyczšcej gwarancji bezpieczeństwa dla firm, które go zastosujš.

Podatnicy oczekujšcy na zapowiadany przez resort finansów dokument muszš uzbroić się w cierpliwoœć – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselskš nr 18559. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie opublikowany.

Poseł Jakub Kulesza (Kukiz'15) zwrócił uwagę, że ministerstwo już od kilku miesięcy pracuje nad stworzeniem listy przesłanek należytej starannoœci w VAT. Ich spełnienie miałoby skutkować uznaniem, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że ich dostawca dopuœcił się oszustwa. Poseł zapytał, czy kodeks powstanie i czy Ministerstwo Finansów zamierza przyznać przedsiębiorcom gwarancje bezpieczeństwa wynikajšce z zastosowania się do wytycznych w nim zawartych.

– Obecnie w Ministerstwie Finansów trwajš prace nad przygotowaniem dokumentu w sprawie listy przesłanek należytej starannoœci po stronie nabywców w transakcjach krajowych. Nie jest jeszcze możliwe podanie konkretnego terminu publikacji dokumentu – poinformował wiceminister Wiesław Janczyk.

– Co do poruszonej kwestii gwarancji bezpieczeństwa podatników nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja w kwestii statusu prawnego dokumentu – dodał wiceminister.

Wiesław Janczyk zaznaczył, że niezależnie od tego Ministerstwo Finansów zapewni ochronę uczciwych podatników. Do najważniejszych elementów ochrony należy mechanizm podzielonej płatnoœci VAT, który ma funkcjonować od 1 lipca 2018 r. Podatnicy zyskali również nowe narzędzie weryfikacji kontrahentów. Jest to lista podmiotów wykreœlonych z rejestru VAT. Zgodnie z obowišzujšcym od 13 stycznia 2018 r. art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykazy podmiotów:

1) których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował albo które zostały wykreœlone z rejestru VAT;

2) których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

– W Ministerstwie Finansów prowadzone sš również prace nad wprowadzeniem wykazu podatników VAT czynnych (tzw. white lista) – poinformował wiceminister Janczyk.

Doradca podatkowy Andrzej Sadowski zauważa, że przedłużajšce się prace nie sš dobrš wiadomoœciš dla przedsiębiorców.

– Niepokojšce jest, że nie wiadomo też, jaki status będzie miał kodeks należytej starannoœci – mówi.

– Jednoczeœnie przedsiębiorcy sš coraz bardziej œwiadomi zagrożeń wynikajšcych ze współpracy z niesprawdzonym kontrahentem. Przykładajš dużš wagę do weryfikacji współpracowników – dodaje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL