Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polskie Stronnictwo Ludowe

Kosiniak-Kamysz: PiS zgadza się na uprawy GMO w Polsce

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz
Fotorzepa, Jerzy Dudek
PiS zgadza się na uprawy GMO w Polsce, procedowana jest ustawa w tej sprawie; PSL jest za Polskš wolnš w 100 proc. od GMO, będziemy bronić dobrej, zdrowej żywnoœci - powiedział w œrodę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider Ludowców odniósł się w ten sposób do rzšdowego projektu noweli ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 

"PiS zgadza się na uprawy GMO w Polsce i to jest zatrważajšce. Już jest po pierwszym czytaniu ustawy, która dopuszcza uprawy GMO w Polsce, dopuszcza możliwoœci niszczenia œrodowiska i polskiego, ekologicznego rolnictwa" - powiedział Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie. 

Dodał, że w tym tygodniu odbędzie się posiedzenie połšczonych komisji rolnictwa i ochrony œrodowiska, które zajmš się nowelš. "Trzeba przeciwdziałać, PSL jest za Polskš wolnš od GMO w 100 proc., będziemy bronić dobrej, zdrowej żywnoœci, będziemy bronić ekologicznych upraw, będziemy dbać o ekosystem" - zapowiedział prezes PSL. 

Podkreœlił, że znaczenie majš ustawy, które "PiS wprowadza tylnymi drzwiami, po cichu, bez rozgłosu". "To jest zagrożenia dla życia i zdrowia naszych mieszkańców, naszych rodaków, trzeba przeciwdziałać, Polska musi być wolna od GMO" - podkreœlił Kosiniak-Kamysz. 

Jak powiedział PAP, nowela dopuszcza, za zgodš ministra rolnictwa, wydawanie pozwoleń na uprawę GMO w Polsce. "Oczywiœcie Ministerstwo Rolnictwa zastrzega, że tych obostrzeń jest bardzo dużo" - dodał prezes PSL. 

Celem rzšdowego projektu noweli ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego, "regulujšcej kwestie zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) do œrodowiska, wprowadzania do obrotu produktów GMO oraz ich stosowania w uprawach" - podano w uzasadnieniu. 

Projektowana nowela reguluje też m.in. kwestie w zakresie powiadamiania właœciwych polskich władz (Ministerstwa Œrodowiska) o uprawach GMO i zgłaszania ich lokalizacji oraz sposób, w jaki do wiadomoœci publicznej zostanš podane informacje o lokalizacji upraw GMO. 

Projekt przewiduje sankcje karne. Prowadzenie uprawy GMO bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami i sposobami okreœlonymi w zezwoleniu na utworzenie strefy uprawy GMO będzie podlegało karze pieniężnej w wysokoœci od 10 tys. do 30 tys. zł za każdy rozpoczęty hektar uprawy. 

Projekt nowelizacji został skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa oraz do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL